Upseeriliitto kantaa huolta sotilaiden jaksamisesta: "Puolustusvoimissa noudatetaan presidentti Kekkosen vuonna 1970 vahvistamaa työaikalakia"

Puolustusvoimat

Suomen puolustuksen toimintaympäristö on jännitteinen ja vaikeasti ennakoitava, todetaan tänään julkistetussa valtioneuvoston puolustusselonteossa.

– Sotilaallinen puolustuskyky edellyttää riittäviä resursseja. Puolustusvoimien onkin huolehdittava henkilöstönsä määrästä, osaamisesta ja jaksamisesta, Upseeriliitto sanoo kannanotossaan.

Puolustusselontekoa esitellessään puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoi kantavansa suurta huolta erityisesti henkilöstömäärän mitoituksesta ja henkilöstön jaksamisesta.

– Jaamme puolustusministerin huolen sekä näkemyksen, että nykyinen henkilöstömäärä ei pidemmällä tähtäimellä yksinkertaisesti riitä. Puolustusvoimien on myös kannettava vastuunsa sotilaiden työssä jaksamisesta, Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita huomauttaa.

Upseeriliitto esittää ratkaisuksi henkilöstön kehittämisohjelmaa sekä uudistettua työaikalakia. Puolustusvoimissa työskenteleviä kohdellaan liiton mielestä epätasa-arvoisesti, sillä heitä ei viime vuonna voimaan astunut yleinen työaikalaki koske.

– Puolustusvoimissa noudatetaan presidentti Kekkosen vuonna 1970 vahvistamaa työaikalakia. Se ei todellakaan vastaa muuttuneeseen toimintaympäristöön eikä nykypäivän työelämän vaatimuksiin, Viita sanoo.