UPM kaksinkertaisti tuloksensa – sellun ja sahatavaran myyntihinnat kohosivat merkittävästi

UPM odottaa energiamarkkinoiden tiukan tilanteen lisäävän kustannuksia
Talous

Metsäyhtiö UPM:n tulos suunnilleen kaksinkertaistui heinä-syyskuussa vuoden takaiseen verrattuna. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 424 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 215 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Jussi Pesosen mukaan kolmas vuosineljännes oli UPM:n kaikkien aikojen paras. Tulosparannuksen taustalla oli muun muassa sellun ja sahatavaran myyntihintojen merkittävä nousu.

Liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa neljänneksen vertailukaudesta ja oli runsaat 2,5 miljardia euroa. Kannattavuutta kuvaava vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 16,8.

–  Tuotteidemme kysyntä oli hyvää erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, ja myyntihinnat nousivat kaikissa liiketoiminnoissa. Toisaalta muuttuvat kustannukset nousivat nopeasti kaikkialla. Etenkin energiamarkkinat ovat muuttuneet dramaattisesti lyhyessä ajassa, Pesonen kommentoi osavuosikatsauksessa.

Suuren osan UPM:n tuloksesta teki Biorefining-liiketoiminta-alue, johon kuuluu muun muassa sellu ja sahatavara. Pesosen mukaan Biorefiningin vuosineljännes oli ennätyksellinen.

–  Ennätystulokseen vaikuttivat merkittävästi korkeammat sellun ja sahatavaran myyntihinnat sekä erinomainen toiminnan tehokkuus. Sellumarkkina jatkui vahvana Euroopassa mutta pehmeni Aasiassa, Pesonen sanoo.

UPM kertoo, että sellun myyntihinnat nousivat nopeasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Toisella vuosipuoliskolla hintojen arvioidaan olevan keskimäärin korkeammalla kuin ensimmäisellä puoliskolla.

UPM:n mukaan useiden muuttuvien kustannuserien odotetaan nousevan tänä vuonna. Yhtiö odottaa, että energiamarkkinoiden tiukka tilanne lisää kustannuksia vuoden jälkipuoliskolla.

UPM sanoo jatkavansa marginaalien hallintaa muun muassa hinnoittelulla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä ”toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta”.