Työmarkkinaosapuolet erimielisiä tulorekisterilaista

Tulorekisteri

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK kannattaa valtiovarainministeriön tulorekisterihanketta.

STTK:n johtaja Katarina Murto sanoo tiedotteessa, että onnistuessaan rekisteri vähentäisi sekä työntekijöiden että työnantajien hallinnollista taakkaa.

Lisäksi rekisteri helpottaisi hänen mukaansa sosiaalietuuksien hakemiseen liittyvää byrokratiaa.

STTK:n mukaan tulorekisterin myötä yrityksille voi tulla kertakustannuksia palkkahallinnon tietojärjestelmiin, mutta kustannukset maksavat itsensä takaisin todennäköisesti melko pian tulorekisterin toiminnan myötä.

Myös SAK suhtautuu hankkeeseen suopeasti.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön mukaan tulorekisteri vähentäisi merkittävästi byrokratiaa ja muuta paperinpyörittelyä sosiaaliturvaa käsiteltäessä.

– Viranomaisille ei tarvitsisi enää toimittaa paperisia palkkakuitteja esimerkiksi vanhempainpäivärahoja, asumislisää, työttömyysturvaa tai muita sosiaalitukia hakiessa, kun kaikki tiedot olisivat saatavilla yhdessä rekisterissä, SAK:n ekonomisti Ilkka Kaukoranta huomauttaa tiedotteessa.

SAK:n mielestä byrokratian vähenemisestä hyötyvät tavallisten ihmisten ja viranomaisten lisäksi myös yritykset.

– Nykyisin työnantajat joutuvat raportoimaan eri viranomaisille työntekijöidensä palkkatietoja. Uusi rekisteri helpottaisi käytäntöä, kun palkkatiedot toimitettaisiin vain yhdelle taholle.

SAK painottaa, että muutoksia tehtäessä on varmistettava, ettei sosiaaliturva heikkene.

Järjestön mukaan jotta tulorekisteristä saataisi kaikki hyödyt irti, sosiaaliturvalainsäädäntöä olisi muutettava joiltain osin ja etuuksien sääntöjä yksinkertaistettava.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää valtiovarainministeriön lakiluonnosta uudesta tulorekisterilaista byrokraattisena ja kalliina.

Sähköisen palkansaajista kerättävän tulorekisterin pitäisi EK:n mielestä keventää työnantajien hallinnollista taakkaa ja viranomaisten toimintaa, ei mutkistaa sitä.

Liitto huomauttaa, että yksityiskohtaisten tietojen kerääminen jokaisen palkanmaksun yhteydessä kasvattaa etenkin pienten yritysten taakkaa.

EK mielestä rekisteri olisi hyvä tavoite, kunhan se toteutetaan ”järkevästi.” EK:n mukaan laki tulee valmistella huolella, jotta sillä saavutetaan asetetut tavoitteet.

– Tämä edellyttää rekisteriin siirrettävien tietojen rajaamista siten, että työnantajien hallinnollinen taakka aidosti kevenee, EK:n johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari sanoo tiedotteessa.