Tutkimus osoittaa yllättävän seikan – näin lapsuuden traumat vaikuttavat naisen synnytysikään

Perheet

Lapsena traumoja kokeneet naiset synnyttävät nuoremmalla iällä kuin ne, joiden olosuhteet ovat olleet vakaammat.

Tämä selviää Turun ja Helsingin yliopistojen yhteisestä tutkimuksesta. Sodan, luonnonkatastrofin tai jopa tautiepidemian lapselle aiheuttamat vaikeat kokemukset vaikuttavat aikuiselämään tavalla, joita ihminen ei itse tiedosta, yliopistojen tiedotteessa todetaan.

Toisen maailmansodan aikana tuhannet suomalaiset naiset ja tytöt liittyivät vapaaehtoisesti Lotta Svärd –järjestöön, ja jotkut heistä joutuivat kokemaan sodan kauheuksia. Turun yliopiston tutkija Robert Lynch hyödynsi koottua laajaa tietokantaa tutkiakseen lapsena koettujen traumojen vaikutuksia myöhemmällä iällä.

Aineisto osoitti, että sodassa palvelleista tytöistä ja naisista tuli aikaisemmin äitejä, ja heillä oli ollut myös enemmän lapsia verrattuna saman ikäisiin naisiin, jotka eivät olleet osallistuneet sotatoimiin.

– Kun kerran lapsuusiän traumojen voitiin osoittaa vaikuttavan niinkin perustavanlaatuisiin elämän käännekohtiin kuin äidiksi tulemisen ikään, on todennäköistä, että traumoilla on merkittävä rooli myös esimerkiksi riskinottokyvyn ja sosiaalisuuden kehittymisessä sekä seksuaalisessa kypsymisessä, Lynch toteaa. 

Hänen mukaansa tutkimus on uraauurtava

– Pystyimme vertailemaan laajasta aineistosta naisten lasten saamisen ikää ennen sotaa ja sen jälkeen. Perheen tausta huomioitiin vertaamalla siskoksia keskenään. Tämä on vahva näyttö siitä, että trauma todella vaikuttaa lasten saamisen ajoitukseen, lisää Helsingin yliopiston tutkija ja projektin johtaja John Loehr.

Yliopiston tiedotteessa todetaan, että tutkijoiden tekemät havainnot koskettavat miljoonia lapsia ja aikuisia, jotka kärsivät sodista eri puolilla maailmaa.

– Tuloksia voi soveltaa myös luonnonkatastrofin tai jopa covid-19:n kaltaisten epidemioiden aiheuttamiin seurauksiin ja tiedostamattomiin valintoihin myöhemmässä elämässä, tutkijat katsovat.