Tutkijat selvittivät, mikä saa isät pitämään pidempiä perhevapaita – syy saattaa yllättää

Perhevapaat

Vaikka isien lastenhoitoon käyttämä aika on kasvanut huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana, miesten pitkät perhevapaakaudet ovat edelleen enemmän poikkeus kuin sääntö.

Tampereen yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Jyväskylän yliopiston toteuttama yksivuotiaiden lasten isiin kohdistunut kyselytutkimus antaa uutta tietoa siitä, mikä motivoi isiä jäämään kotiin hoitamaan lasta pidemmäksi aikaa.

Sen mukaan halu hoitaa lasta kotona on yleisin syy siihen, että isä ylipäätään jää perhevapaalle.

Tämä ei kuitenkaan ole yhteydessä isän pitämän perhevapaan kestoon tai tyyppiin.

– Sitä korostivat niin muutaman viikon äidin kanssa yhdessä kotona lasta hoitaneet isät kuin myös pidempiä isyysvapaan, vanhempainvapaan ja hoitovapaan komboja pitäneet isät, Tampereen yliopiston tutkijatohtori Petteri Eerola kertoo.

Pidempää perhevapaata puolestaan ennustivat hoitohalun sijaan tahto pitää taukoa työelämästä tai pyrkimys mahdollistaa puolison työssäkäynti tai opiskelu

Tutkijat korostavat, että perhevapaiden taustalla oleviin motivaatiotekijöihin on syytä kiinnittää huomiota, sillä isien perhevapaiden kestot ovat lyhyitä suhteessa äitien vapaisiin.

Tutkijat korostavatkin perhevapaauudistuksen tarvetta.

– Yhtä pitkien äitiys- ja isyysvapaiden mahdollistaminen on viesti yhteiskunnalta perheille, että isän ja lapsen suhde on tärkeä, ja isät osaavat hoitaa lapsia yhtä hyvin kuin äiditkin, THL:n tutkimuspäällikkö Johanna Lammi-Taskula toteaa.

Se olisi hänen mukaansa myös viesti työelämälle siitä, että miehilläkin on lapsia, jotka tarvitsevat isän aikaa.