Terveyskeskukset tunnistavat heikosti palvelujen suurkuluttajat – voi johtaa kustannusten kasvuun

Ennaltaehkäisy

Valtiontalouden tarkastusvirasto patistaa terveyskeskuksia parantamaan paljon palveluja käyttävien asiakkaiden tunnistamista. VTV selvitti paljon perusterveydenhuollon palveluja käyttävien asiakkaiden hoitoa.

Puutteita havaittiin asiakkaiden tunnistamisessa, hoidon koordinoinnissa ja tiedonvaihdossa. VTV:n mukaan terveyskeskusten tulisi seurata asiakkaiden palveluiden tarpeita ja käyttöä systemaattisemmin.

Tarkastuksessa havaittiin, että vain alle puolet terveyskeskuksista pyrkii pitkäaikaissairaiden tai palveluja paljon käyttävien systemaattiseen tunnistamiseen omana asiakasryhmänään.

VTV:n mukaan kuntien ja valtion tulisi suunnata taloudellisia resursseja ehkäisevien palvelujen tarjontaan. Jos asiakkaita tai heidän palveluntarpeitaan ei tunnisteta ajoissa, tämä voi johtaa kustannusten kasvuun.