TEM ennustaa työllisyyden nousevan yli koronakriisiä edeltävän tason tänä vuonna – työllisyysaste 73,8 prosenttia vuonna 2023

Työmarkkinaennusteen mukaan vuoden 2023 aikana päästään hyvin lähelle hallituksen vanhan mittaustavan mukaista 75 prosentin työllisyystavoitetta
Työllisyys

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ennustaa työllisyysasteen nousevan 73,8 prosenttiin vuonna 2023. Tieto ilmenee ministeriön tänään julkaisemasta lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteesta.

Ennusteessa käytetään työvoimatutkimuksen vuoden alusta käyttöön ottamaa uutta laskentatapaa, jolloin työllisyysaste on noin prosenttiyksikön alempi kuin aikaisemmin. Hallituksen 75 prosentin työllisyystavoite on vanhan mittaustavan mukainen.

Koronaa edeltävä työllisyyden taso ylitetään ennusteen mukaan jo tänä vuonna.

Työ- ja elinkeinoministeriö on tiedotteen mukaan tarkistanut ennustettaan positiivisempaan suuntaan kuluvan ja ensi vuoden suotuisan talouskehityksen ansiosta.

– Työttömien työnhakijoiden määrä ei palaa koronakriisiä edeltävälle tasolle yhtä nopeasti kuin työllisyys. Pitkäaikaistyöttömien määrä on nyt poikkeuksellisen suuri, ja se purkautuu hitaasti, alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa osa-aikaisia työsuhteita on syntynyt paljon, mutta moni kokoaikaisen vakituisen työnsä menettänyt on edelleen vailla työtä.

– Työmarkkinaennusteen mukaan vuoden 2023 aikana pääsemme kuitenkin hyvin lähelle hallituksen vanhan mittaustavan mukaista 75 prosentin työllisyystavoitetta.

Tiedotteen mukaan jo yli 40 prosenttia kaikista rekisterityöttömistä on pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi kuitenkin kesällä laskuun nopeammin kuin oli aiemmin ennustettu, ja laskun ennustetaan jatkuvan tasaisena.

TEMin ennuste nojaa oletukseen, että koronaepidemian rajoitustoimet ovat pääosin ohi ja talouden palautuminen jatkuu. Riski rajoitustoimien mahdollisesta uudelleen käyttöönotosta luo ennusteelle epävarmuutta.

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste perustuu tilastolliseen aikasarja-analyysiin, jossa hyödynnetään suhdanneindikaattoreiden, työmarkkinatilastojen ja politiikkainformaation lisäksi valtionvarainministeriön bruttokansantuote-ennustetta ja Tilastokeskuksen väestöennusteita. Ennuste julkaistaan kahdesti vuodessa.