Talousvaliokunta puoltaa hankintalakia, jäteyhtiöille poikkeus

Hankintalaki

Eduskunnan talousvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä julkisia hankintoja koskevasta hankintalaista tietyin muutoksin.

Hallituksen esityksen mukaan sidosyksikkö eli julkinen yhtiö voi myydä palveluitaan kilpailluilla markkinoilla summalla, joka on viisi prosenttia liikevaihdosta tai 500 000 euroa.

Asiasta keskiviikkona kokoustanut valiokunta haluaa, että menettelystä voitaisiin poiketa tietyillä toimialoilla, jos se ei ole ristiriidassa hankintadirektiivin kanssa.

Lisäksi jäteyhtiöille esitetään mahdollisuutta 15 prosentin ulosmyyntiin ensi vuoden loppuun asti.

Uudistuksen tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa hankintamenettelyjä. Myös esimerkiksi pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin on tarkoitus parantaa.

Suomen Yrittäjät kiittelevät hallituksen esitystä. Heidän mukaansa se parantaa markkinoiden toimivuutta sekä pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä julkisiin hankintoihin.

– Pk-yritysten pahin ongelma julkisissa hankinnoissa on ollut hankintojen keskittyminen. Se on johtunut ostojen kilpailuttamisesta niin suurina kokonaisuuksina, etteivät pienet yritykset ole pystyneet toimittamaan pyydettyä laajuutta. Säännös jakaa hankinnat on tärkein keino auttaa pieniäkin yrityksiä mukaan ja huolehtia markkinoiden monipuolisuudesta, Suomen Yrittäjien varatoimistujohta Antti Neimala sanoo.

Yrittäjät pitävät tärkeänä myös muun muassa kansallisten hankintojen sääntelyn keventämistä sekä taloudellisten vaatimusten kohtuullistamista.

– Se tukee pienten yritysten mahdollisuuksia kilpailla isompien kanssa, Neimala toteaa.