Suomalaisyhtiöt hehkuttavat EU:n uusiutuvan energian direktiiviä – biopolttoaineilla on ensi vuosikymmenellä kysyntää

Biotalous

Suomeen kaavaillut biolaitosinvestoinnit saivat torstaina työntöapua EU:n uusiutuvan energian direktiivistä.

Biopolttoaineilla on ensi vuosikymmenellä kysyntää, koska EU-maat asettavat kehittyneille polttoaineille 3,5 prosentin tavoitteen liikenteen polttoaineissa.

Kehittyneitä, toisen sukupolven polttoaineita valmistetaan muun muassa erilaisista puuperäisistä raaka-aineista.

Tyytyväisyyttään myhäilivät niin biolaitosta Kotkaan suunnitteleva UPM, Kemiin omaa laitostaan puuhaava Kaidi kuin Nestekin.

UPM:n yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Stefan Sundman arvioi, että EU:ssa tunnustetaan nyt biopolttoaineiden rooli päästöjen vähentämisessä.

– Tämä antaa meille mahdollisuuden kehittää biopolttoaineliiketoimintaa pidemmällä tähtäimellä.

Teollisuuden iloa himmentää vähän se, että jäsenmaille on jätetty laskennallinen helpotus 3,5 prosentin osuuden saavuttamiseksi.

Helpotusta on perusteltu sillä, että markkinoilla on vielä rajallisesti biopolttoaineita.

UPM:n Kotkaan suunnittelema biojalostamo olisi viisi kertaa suurempi kuin yhtiön Lappeenrannan laitos, joka työllistää 250 työntekijää.

Uusi laitos tuottaisi vuodessa 500 000 tonnia biopohjaisia liikenteen polttoaineita.

Sundmanin mukaan EU-lainsäädäntö ei vielä varmista investoinnin toteutumista, mutta on hyvä yksittäinen poliittinen päätös. Yhtiö jatkaa hänen mukaansa Kotkassa ympäristöarvioinnin tekemistä.

Kaidista puolestaan kommentoitiin, että Eurooppaan näyttäisi syntyvän ”edistyksellinen lainsäädäntö uusiutuvalle energialle”.

Suomen Kaidin toimitusjohtaja Carl Haglund kertoi lukujen analysoinnin vielä jatkuvan.

EU-instituutiot löysivät sovun torstaina aamuyöstä, eivätkä kaikki lain yksityiskohdat olleet vielä päivällä täysin selvillä. Julkisuudessa oli eri tulkintoja muun muassa palmuöljyn kohtalosta.

Nesteen yhteiskuntasuhteista vastaavan johtajan Ilkka Räsäsen mukaan palmuöljyn kieltämisestä ei olisi tehty selkeää päätöstä, vaan asiaan palataan vielä myöhemmin.

Kehittyneiksi biopolttoaineiksi kelpuutettavien raaka-aineiden lista pysyy hänen mukaansa laajana.

Neste on vähentänyt riippuvuuttaan palmuöljystä, ja kertoo olevansa maailman suurin jätteistä ja tähteistä valmistetun dieselin tuottaja.

Yhtiö on tyytyväinen siihen, että liikenteen energiatarpeesta kaikkiaan 14 prosenttia pitää vastaisuudessa kattaa uusiutuvilla energialähteillä.

– Tämä on minimitavoite ja se pitää toteuttaa siten, että jäsenmaat asettavat jakelijoille jakeluvelvoitteen, Räsänen sanoo.

Uusiutuvan energian paketti on yksi tapa, jolla EU laittaa käytäntöön Pariisin ilmastosopimusta.

Kaikesta energiankulutuksesta uusiutuvan energian osuus pitää nostaa EU:ssa 32 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.