Suojavarusteita riittää tällä hetkellä hyvin, kertoo Huoltovarmuuskeskus

Suojavarusteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyys on hyvä, kertoo Huoltovarmuuskeskus (HVK).

HVK kertoo arvioivansa riittävyyttä viisiportaisella asteikolla, jossa hyvä on erinomaisen jälkeen seuraavaksi paras vaihtoehto.

Sen nyt julkistamassa tilannekuvassa riittävyydestä raportoidaan tuoteryhmittäin, joihin kuuluvat kirurgiset suu- ja nenäsuojaimet, hengityksensuojaimet, suojavaatteet, suojakäsineet ja suojaviisiirit. Jokaisen ryhmän osalta arvio nykytilanteesta on hyvä.

Varusteiden tarve vaihtelee tuotteittain. Esimerkiksi kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia arvioidaan tarvittavan sosiaali- ja terveydenhuollossa tällä hetkellä vuorokaudessa noin 400  000–820  000 kappaletta, kun hengityksensuojaimia puolestaan tarvitaan samassa ajassa noin 5  000–10  000 kappaletta.

HVK:n mukaan varusteiden kulutus on kesän aikana ollut maltillista, vaikkakin alkusyksyllä se on hieman lisääntynyt. Toisaalta varastotilanne on syksyllä parantunut.

HVK julkaisee tilannekuva-arvion suojavarusteiden riittävyydestä kuukausittain.