Sipilä Mongoliassa: Enemmän yhteistyötä muuttoliikkeiden syiden ratkaisemiseksi

Mongolian huippukokous

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan Euroopan ja Aasian välisiä yhteyksiä tulisi tiivistää esimerkiksi kehittämällä talous- ja liikenneyhteyksiä.

Hän edusti Suomea Euroopan ja Aasian maiden huippukokouksessa Mongoliassa. Sipilällä oli myös useita kahdenvälisiä tapaamisia muiden kokoukseen osallistuneiden päämiesten kanssa.

Sipilä painotti kansainvälistä yhteistyötä muun muassa ilmastonmuutosta vastaan, sillä sen seuraukset koskevat kaikkia.

Toisessa puheenvuorossaan Sipilä korosti ongelmanratkaisukyvyn sekä poliittisen tahdon merkitystä globaalien haasteiden setvimisessä. Esimerkkinä tästä hän mainitsi muuttoliikkeet ja pakolaisuuden.

Sipilä totesi, että ihmishenkien pelastamisen lisäksi maiden tulisi tehdä enemmän muuttoliikkeiden taustalla olevien syiden ratkaisemiseksi.