Sipilä: Maatalouden kriisipaketti noin 90 miljoonan euron kokonaisuus

Budjettiriihi

Maatalouden kriisipaketti on noin 90 miljoonan euron kokonaisuus, joka koostuu eri osista, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi keskiviikkona päättyneen budjettiriihen tiedotustilaisuudessa.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan kansallisiin toimiin suunnataan 30 miljoonaa euroa vuoden 2018 toisessa lisätalousarvioesityksessä sekä vuoden 2019 talousarvion täydentävän esityksen yhteydessä.

Summa kohdennetaan mahdollisiin EU:n kriisitoimia täydentäviin kansallisiin toimiin vuosina 2018−2019, kansallisen kotieläintuen korotuksiin vuosina 2018−2019 C-alueella (Lappeenranta−Tampere−Pori-linjan pohjoispuoli) sekä kotieläintalouden ja kasvinviljelyn tukiin vuosina 2018−2019 AB-alueella (Lappeenranta−Tampere−Pori-linjan eteläpuoli).

Luonnonhaittakorvauksen vuoden 2019 tason ylläpitämiseksi suunnataan 6 miljoonaa euroa aiemmin kehysriihessä päätetyn 21,5 miljoonan euron lisäksi.

Maatalouden energiaveroja palautetaan korotetusti 20 miljoonaa euroa vuodelta 2018.

Maatalousyrittäjien eläkelain viivästyskoron tilapäistä alentamista jatketaan 1,2 miljoonalla eurolla vuosina 2019–2020.

Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (MELA) osoitetaan jatkorahoitusta Välitä viljelijästä -projektiin 3 miljoonaa euroa vuosille 2019−2020. Näin vahvistetaan viljelijöiden kriisitukea koko maassa.

Hallitus antaa esityksen tammikuun 2019 puolivälissä maatilojen valtiontakausten toteuttamiseksi Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera). Valtiontakaukset toteutetaan Makeran nykyvaroin. Tämä edellyttää ilmoitusta komissiolle.

Hallitus päätti aikaisemman valmistelun perusteella vahvistaa elintarvikemarkkinalain edellyttämän valtuutetun resurssit. Lisäksi hallitus päätti poistaa vakuutusmaksuveron satovahinko- ja kasvitautivakuutuksilta 2019–2027.

Vuorineuvos Reijo Karhinen on selvittänyt hallitukselle keinoja maatalouden kannattavuuden parantamiseksi.

Hallitus päätti kohdistaa 4,2 miljoonaa euroa toimiin, joilla muun muassa edistetään elintarvikevientiä ja maatalouden tilusrakenteen kehitystä sekä varautumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Karhisen työ jatkuu ja loppuraportti valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Tukitoimien lisäksi haetaan tarvittavia joustoja EU-sääntöihin viljelijöiden tilanteen helpottamiseksi ja maksujen nopeuttamiseksi.