Siniset sittenkin soten kannalla – Elon mukaan kevyt EU-notifikaatio on hallituksen ratkaisuehdotus valinnanvapauteen 

Sote

Sinisten eduskuntaryhmän johtajan Simon Elon mukaan sinisten eduskuntaryhmän kanta on, että he kannattavat sote- ja maakuntauudistusta.

Elo sanoi sinisten ylimääräisen ryhmäkokouksen jälkeen, että siniset tukee mietinnön valmistumista sote-valiokunnasta ja että ryhmä pitää uuden kokouksen ennen uudistuksen käsittelyä täysistunnossa.

– Hallitus esittää valinnanvapauteen ratkaisuksi EU:n oikeusvarmuusmenettelyä eli niin sanottua kevyttä notifikaatiota huomisessa vastineessaan, Elo kertoi STT:lle. 

Oikeusvarmuusmenettely pitää uudistuksen edelleen käynnissä, eikä estä Elon käsityksen mukaan lain voimaantuloa.

Perustuslakivaliokunta edellytti lausunnossaan, että valinnanvapaudelle on saatava riittävä varmuus EU-oikeudellisesta näkökulmasta. Myös kevyt notifikaatio edellyttää Elon mukaan kirjelmöintiä EU:n komissiolle. 

– En ole mikään EU-oikeuden asiantuntija enkä pysty ottamaan kantaa kuin siltä osin, mikä on ministeriön vastineessa, Elo täsmensi.

– Näin olen ymmärtänyt, että kevyt notifikaatio on se ratkaisu, jolla tähän vastataan. Nyt tämä on valiokunnasta kiinni.

Hän sanoo ryhmänsä käsityksen olevan se, että menettely näyttää mahdolliselta etenemistavalta valinnanvapaudessa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee vasta huomenna hallituksen vastinetta valinnanvapaudesta, vaikka sinisten ryhmässä se on ollut esillä jo tänään. Valiokunnassa on tänään ollut kuultavana hallituksen vastine maakuntien perustamisesta.

Elo painotti sinisten ylimääräisen ryhmäkokouksen jälkeen, että ryhmä haluaa mietinnön valmistuvan sote-valiokunnasta ja että se pitää uuden kokouksen ennen sote- ja maakuntauudistuksen käsittelyä täysistunnossa.

– Sitä ennen ei ole lopullista esitystä, mihin kantaa ottaa. Ministeriöiden antama vastine ratkaisee tietysti paljon.

Elon mukaan eduskuntaryhmä on edustaja Vesa-Matti Saarakkalan kanssa samaa mieltä siitä, että perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaisesti valinnanvapausmalli ja sen aikataulu sisältää ongelmia.

Jäljellä oleva aika voi riittää mietinnön valmistumiseen, se vaatii tietenkin joustoa ja venymiskykyä sekä valiokunnalta että koko eduskunnalta.

Saarakkala sanoi edelleen, että jos valinnanvapaudesta lähdetään äänestämään jossain vaiheessa prosessia, hän ei ole sitten sitoutunut, vaan vähintään pidättäytyy äänestämästä.

– Jos valiokunnassa tullaan siihen vaiheeseen, että täytyy ottaa kantaa valinnanvapausmalliin, niin esimerkiksi minäkin olen varajäsen, Elo sanoi.

Hallitus esitti tänään sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamassaan vastineessa muutoksia muun muassa maakuntien rahoitusmalliin. Maakuntien sote-palveluiden rahoituksesta löytyi perustuslaillisia ongelmia jo viime kesänä, ja edelleen viime perjantaina perustuslakivaliokunta arvioi rahoituslainsäädännön olevan riittämätön.

Rahoituksen poikkeussäännöksiin esitetään muutoksia, jotta ihmisten tarvitsema hoito ei jäisi poikkeustilanteista johtuvasta rahanpuutteesta kiinni. Muuttamalla maakuntaindeksin painorakennetta taas pyritään vahvistamaan maakuntien kokonaisrahoitusta ja varmistamaan, että poikkeusmekanismien käytölle ei tulisi tarvetta.

Perustuslakivaliokunnan perjantaisen lausunnon mukaan maakunnan liikelaitoksen on ylläpidettävä sellaista palvelutuotannon tasoa ja valmiutta, että se kykenee kaikissa tilanteissa asianmukaisesti turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden riittävän saatavuuden ja tarvittaessa välittömästi puuttumaan korvaavan palvelutuotannon keinoin mahdollisiin palveluiden saatavuutta vaarantaviin tilanteisiin.

– Laissa on myös turvattava ehdotettua paremmin maakuntien rahoitus siten, että mahdollisuus rahoituksen korottamiseen turvaa asianmukaisesti riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen, lausunnossa sanottiin.

Maakuntavaalien ensimmäisen toimikauden suhteen ministeriöt esittävät, että se kestäisi poikkeuksellisesti toukokuuhun 2025 saakka. Perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan, että maakuntavaalit voidaan toimittaa aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun maakuntia koskeva lainsäädäntö on vahvistettu.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö antoivat tänään ensimmäiset ratkaisuehdotukset sote- ja maakuntalakeihin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.