Sakari Seppänen johtoon keskustan Kainuun piirissä – syyskokous vaatii nopeampaa hoitoonpääsyä

Piirikokous

Keskustan Kainuun piiri vaatii syyskokouksen kannanotossaan, että hoitoon on päästävä viikon sisällä.

– Hoidontarve täytyy määritellä kokonaisvaltaisesti, huomioiden potilaan tarpeet: jo ensimmäisen yhteydenoton perusteella on voitava luoda kokonaiskuva potilaan hoidon tarpeesta.

Pitkien etäisyyksien maakunnassa jokaisessa Kainuun kunnassa täytyy olla saatavilla laadukasta palvelua, piiri linjaa.

– Kainuun Keskustan mielestä on tärkeää, että jokaisessa kunnassa on vähintään yksi sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluja tuottava toimipiste. Lähipalveluiden sekä pelastusavun täytyy olla saavutettavia nopeasti.

Ennaltaehkäisevään työhön, toimivaan ja helposti saavutettavaan perusterveydenhuoltoon sekä sosiaalipalveluihin panostaminen on piirin mukaan vaikuttavaa.

– Mikäli hoidon tarpeen arviointi ei suju laadukkaasti lähellä, se kuormittaa niin erityissairaanhoitoa kuin ensihoitoa, myös taloudellisesti.

– Ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyön tulee olla saumatonta ja sujuvaa. Kainuussa on turvattava sopimuspalokuntien toimintaedellytykset. Yhtään paloasemaa ei pidä lakkauttaa, Kainuun keskustaväki linjaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä pelastustoimessa pitää noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja hallintoa, piiri vaatii.

– Tärkeää on avoin vuoropuhelu niin työyhteisössä kuin toimiva yhteistyö yli sektorirajojen. Kainuun Keskusta vaatii entistä parempaa johtajuutta. Sujuvalla johtajuudella edistetään työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.

– Kainuun Keskusta tekee tulevaisuudessakin poliittista vaikuttamistyötä, jotta laadukkaita hyvinvointipalveluita on saatavilla kaikille kainuulaisille. Ihmisen täytyy voida luottaa siihen, että hänestä pidetään huolta, piiri korostaa.

Keskustan Kainuun piirin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin syyskokouksessa Sakari Seppänen Sotkamosta. Varapuheenjohtajina jatkavat Piia Määttä Sotkamosta ja Milla Veteläinen Suomussalmelta.

Piirihallituksen jäseniksi valittiin Hyrynsalmelta Taisto Keränen (varajäsen Esa Kemppainen), Kajaanista Veli-Matti Karppinen (Teemu Ikonen) ja Kaija Patronen (Anni Rimpiläinen), Kuhmosta Heikki Huotari (Roosa Mikkonen), Paltamosta Markku Väisänen (Tuula Korvajärvi), Puolangalta Tiina Mäkäräinen (Kyösti Virrankari), Ristijärveltä Paavo Oikarinen (Arto Klemetti), Sotkamosta Matti Lukkari (Marja-Leena Korhonen) ja Suomussalmelta Erja Helttunen (Keijo Mulari) ja Raimo Härkönen (Pentti Moilanen).