Psykologit: Nuorten huolet ilmastokriisistä on otettava huomioon päätöksenteossa

Adressi vaatii, että tuleva hallitus ryhtyy ilmastotoimiin nuorten mielenterveyden suojelemiseksi
Nuoret

Yli 320 suomalaista psykologia ja psykologian opiskelijaa on allekirjoittanut ilmastoadressin nuorten mielenterveyden suojelemiseksi. Allekirjoittajat ilmaisevat tukensa ilmastolakkoileville lapsille ja nuorille ja vaativat päättäjiltä jämeriä toimia ilmastokriisin ratkaisemiseksi.

Nuorten ilmastolakkoilua luonnehditaan adressissa terveeksi ja rakentavaksi reaktioksi aiheelliseen huoleen omasta tulevaisuudesta.

– Nuoret tietävät, että hiilidioksiditasot nousevat edelleen jatkuvasti ja että se aiheuttaa vakavan uhan ihmisten elinehdoille maapallolla. Samaan aikaan he näkevät, että hallitukset ja aikuiset maailman vauraissa osissa eivät ole toimineet riittävästi alentaakseen näitä tasoja, adressissa sanotaan.

Psykologit ovat huolissaan ilmastomuutoksen nuorissa aiheuttamasta ahdistuksesta, masennuksesta ja toivottomuudesta. Adressin allekirjoittaneet sanovat päättäjien passiivisuuden uhkaavan johtaa siihen, että lapset ja nuoret menettävät toivon ja psyykkiset ongelmat lisääntyvät heidän keskuudessaan.

Psykologit vaativat, että tuleva hallitus pitää mielessään nuorten ilmaston puolesta tekemät vaatimukset.

Adressissa viitataan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 12. artiklaan, jonka mukaan lapsella on oikeus saada näkemyksensä huomioon otetuiksi itseään koskevissa asioissa. Lasten omat kokemukset, näkemykset ja mielipiteet ovat tärkeitä heidän oman etunsa määrittämiseksi.

– Jokainen hallituksen päätös, joka lykkää ilmastokriisin ratkaisua, jättää vastuuta sukupolvelle, joka ei ole ollut mukana luomassa kriisiä, adressissa sanotaan.

Adressi myös linjaa, että kriisin ratkaiseminen vaikeutuu tulevaisuudessa entisestään joka ikisenä päivänä, jolloin yhteiskunta jättää tekemättä voimakkaita toimenpiteitä ekologisen kriisin ratkaisemiseksi.

Mielenterveyden asiantuntijat vaativat, että ilmastokriisi asetetaan hallitusneuvotteluiden ja tulevan hallituksen asialistan kärkeen. Ekologinen näkökulma tulee heidän mukaansa ottaa huomioon kaikissa eduskunnan päätöksissä, ja he vaativat, että Suomi osallistuu ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen alle 1,5 asteeseen.

Psykologien ilmastoadressi luovutettiin sunnuntaina hallitusneuvotteluihin osallistuvien puolueiden edustajille, ja se lähetetään kaikille kansanedustajille ja europarlamentaarikoille.