Professori: Suostumuksen puute raiskauksen tunnusmerkkinä noudattaisi kansainvälistä kehitystä

Seksuaalirikoslainsäädäntö uudistetaan lähivuosina perusteellisesti.
Politiikka

Suostumuksen puute on nousemassa raiskauksen tunnusmerkiksi, jos lainsäädännön uudistamista pohtineen työryhmän ehdotukset toteutuvat.

Tiistaina mietintönsä luovuttanut työryhmä ehdottaa seksuaalirikoslainsäädäntöön merkittäviä muutoksia.

Työryhmän mukaan suostumuksen puute voisi ilmetä esimerkiksi sanoin, ilmein tai elein.

Tällä hetkellä raiskaus tulkitaan lain mukaan pakottamiseksi sukupuoliyhteyteen väkivalloin tai sillä uhkaamalla.

Raiskauksesta tuomitaan myös, jos käyttää hyväkseen toisen tiedottomuutta, sairautta, vammaisuutta, pelkoa tai muuta avuttomuutta.

Lapin yliopiston rikosoikeuden emeritaprofessorin Terttu Utriaisen mielestä muutos olisi merkittävä ja luonnollinen askel muiden maiden vanavedessä.

Suostumusperusteisuudesta alettiin puhua anglosaksissa maissa jo muutama vuosikymmen sitten.

Sieltä se levisi kansainvälisiin sopimuksiin. Viimeisimpänä ajatus on omaksuttu lainsäädäntöön Saksassa ja Ruotsissa, joiden lainsäädäntöä Suomessa on seurattu tiiviisti.

– Suunta esityksessä on ihan oikea. Rikoslain pitää elää ajassa ja siinä arvomaailmassa, johon rikoslakia sovelletaan. Me menemme nyt samaan suuntaan kuin muissa länsimaissa, Utriainen arvioi STT:lle.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus on hänen ministeriössään hallituskauden merkittävimpiä uudistuksia.

Nyt alkava lausuntokierros kestää syksyyn, ja lakiesitys on tarkoitus antaa keväällä.

– Seksuaalinen itsemääräämisoikeus kuuluu jokaiselle, eikä siitä voi tinkiä missään olosuhteissa, Henriksson sanoi. Ei tarkoittaa aina ei, hän muistutti mietinnön luovutustilaisuudessa Helsingissä.

Suostumusperusteisuudesta on keskusteltu Suomessakin paljon, viimeksi viime vuonna, kun asiaa koskenut kansalaisaloite eteni eduskuntaan. Aloite ei suoraan johtanut muutoksiin, mutta hallitus on sopinut tekevänsä raiskauslain kokonaisuudistuksen.

Työryhmä ehdottaa myös muita keskeisiä muutoksia. Uudeksi rikosnimikkeeksi tulisi seksuaalinen kajoaminen, joka koskisi muita vakavia tekoja kuin sukupuoliyhteyttä.

Rangaistus olisi 4 kuukaudesta 4 vuoteen vankeutta, mikä on enemmän kuin nykyisestä pakottamisesta.

Muutamien vuosien takaiset pykälät seksuaalisesta ahdistelusta olisivat nekin tiukentumassa.

Työryhmän mukaan rangaistavaa tulisi olla tekojen lisäksi myös sanallinen ahdistelu, viestin tai kuvan esittely, kuvan ottaminen toisesta tai itsensä paljastaminen. Edellytyksenä olisi, että teko rinnastuu vakavuudeltaan kosketteluun.

Lainsäädäntöneuvos Sami Kiriakosin mukaan tarkoituksena ei ole puuttua rikosoikeudella tulkinnanvaraisuuksiin, vaan vakavampiin ahdistelutekoihin.

– On tällainen ilmiö, jossa lähetellään hyvin karskeja kuvia toisen sähköpostiin. Muun muassa tällaiseen ilmiöön voitaisiin puuttua tunnusmerkistön laajentamisella, Kiriakos havainnollisti.

Seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen pitäisi sekin säätää ryhmän mukaan rangaistavaksi. Tällä hetkellä tekoja arvioidaan kunnianloukkauksena tai yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä.

Työryhmä ehdottaa lisäksi, että alle 12-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvat seksuaaliset teot olisivat rangaistavia lapsenraiskauksena tai seksuaalisena kajoamisena lapseen.

Lapsen vapaaehtoisuutta ei arvioitaisi. Vähimmäisrangaistus nousisi yhdestä vuodesta kahteen vuoteen vankeutta.