Perustuslakivaliokunnalta punaista valoa hallituksen kaavailemalle suljettujen vankiloiden tupakointikiellolle

Tupakointi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta näytti perjantaina lausunnossaan punaista valoa hallituksen suunnitelmille kieltää tupakointi suljetuissa vankiloissa kokonaan.

Mietinnön asiasta tekee eduskunnan lakivaliokunta, jonka pohjalta eduskunnan suuri sali päättää asiasta.

Perustuslakivaliokunnan mielestä on valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallista, että tupakointikielto olisi tarkoitus ulottaa myös ulkotiloihin suljetuissa vankiloissa.

Valiokunta pitää rajoitusta oikeasuhtaisuusvaatimuksen kannalta ongelmallisen pitkälle menevänä puuttumisena vankien itsemääräämisoikeuteen, joka on turvattu perustuslaissa.

Samalla ehdotus asettaa suljetuissa vankiloissa olevat vangit ja tutkintavangit eri asemaan avolaitoksessa oleviin vankeihin nähden ilman, että sille olisi esitetty riittäviä ja oikeasuhtaisia perusteita.

Perustuslakivaliokunnan mukaan kieltoa on rajattava, sillä hallituksen esityksessä ei ole esitetty riittäviä perusteita näin kattavalle tupakointikiellolle.

Valiokunnan mielestä rajaus voidaan tehdä esimerkiksi poistamalla suljetun vankilan ulkotiloihin kohdistuva tupakointikielto.

Oikeusministeriö tiedotti lokakuussa, että tupakointi halutaan kieltää suljetuissa vankiloissa kokonaan.

Vangeilta oli hallituksen esityksen mukaan lisäksi tarkoitus kieltää myös tupakkatuotteiden ja -välineiden hallussapito. Avolaitoksissa tupakointi sallittaisiin tupakointiin tarkoitetuissa ulkotiloissa.

Kiellolla halutaan estää tupakoimattomille vangeille ja henkilökunnalle tupakoinnista aiheutuvia terveyshaittoja sekä edistää tupakoivien vankien terveyttä.

Hallituksen asiasta eduskunnalle antaman esityksen mukaan vangeille on tarjottava hoitoa nikotiiniriippuvuudesta aiheutuviin vieroitusoireisiin ja tukea tupakoinnin lopettamiseen.

Suljetuissa vankiloissa vangit ovat tähän saakka saaneet tupakoida selleissään ja ulkotiloissa. Yleisissä tiloissa ei ole saanut tupakoida. Muutamissa vankiloissa tupakointia on rajoitettu vuodesta 2018 alkaen.