Päivi Paasikoski valtioneuvoston viestintäjohtajaksi

Nimitykset

Valtioneuvosto nimitti torstaina 7. lokakuuta valtiotieteen maisteri Päivi Paasikosken valtioneuvoston kanslian viestintäosaston osastopäällikön virkaan 8. lokakuuta alkaen. Toimikausi on viisivuotinen. Viestintäosaston osastopäälliköllä on valtioneuvoston viestintäjohtajan arvonimi.

Paasikoskella on yli 30 vuoden kokemus valtioneuvoston viestintätehtävistä valtioneuvoston kansliassa. Hän on hoitanut viestintäjohtajan tehtävää sijaisena kesäkuusta 2021 alkaen ja toimi tätä ennen valtioneuvoston apulaisviestintäjohtajana vuodesta 2018 alkaen.

Paasikoski aloitti valtioneuvoston kansliassa 1987 tiedotussuunnittelijana ja toimi sittemmin tiedottajana, apulaistiedotuspäällikkönä, tiedotuspäällikkönä ja viestintäpäällikkönä. Vuosina 1986–1987 hän työskenteli tiedotussihteerinä eduskunnassa ja oikeusministeriössä.

Valtioneuvoston viestintäjohtaja toimii valtioneuvoston kanslian viestintäosaston päällikkönä. Osaston tehtävänä on pääministerin johdolla tapahtuva valtioneuvoston yhteinen viestintä ja ministeriöiden ulkoisen viestinnän yhteensovittaminen, valtionhallinnon ulkoisen viestinnän yleinen kehittäminen ja yhteensovittaminen sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen ulkoisen verkkopalvelun sisällöllinen kehittäminen ja yhteensovittaminen.