Osatyökykyiset työllistyvät aiempaa helpommin –¿Säästöä yhteiskunnalle, parempaa toimeentuloa yksilölle

Työllisyys

Osatyökykyiset ovat saaneet töitä aiempaa paremmin, ilmenee sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemasta raportista.

Selvityksen mukaan osatyökykyisten työttömien määrä on laskenut kolmena peräkkäisenä vuonna. Suomessa on nyt runsaat 12 000 osatyökykyistä työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuonna 2015. Yhteensä heitä oli viime marraskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa vajaa 29 000.

Raportissa kerrotaan, että osatyökykyisiä on työllistynyt pääasiassa avoimille työmarkkinoille ja kaikille toimialoille.

Työttömyyden vähenemistä selittää se, että ihmisten siirtyminen työllisyydestä työttömyyteen on vähentynyt. Lisäksi työttömyys päättyy yhä useammin jo alkuvaiheessaan.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä arvioidaan, että muutos ei selity pelkällä talouden hyvällä suhdanteella, vaan työvoiman kysyntä kohdistuu nyt aidosti myös osatyökykyisiin.

Ministeriön mukaan muutos tarkoittaa yhteiskunnalle työllisyysasteen nousua ja 100 miljoonan euron suoria säästöjä, kun työttömyydestä aiheutuvat kustannukset pienenevät. Osatyökykyiselle työllistyminen tuo paremman toimeentulon ja eläkkeen lisäksi osallisuutta ja oikeuden työhön.

Raportissa kerrotaan, että jopa 1,9 miljoonalla työikäisellä suomalaisella on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä noin kolmannes eli 600 000 arvioi, että tämä sairaus tai vamma vaikuttaa heidän työhönsä tai työmahdollisuuksiinsa. Osatyökykyisten määrän arvioidaan nousevan muun muassa ikääntymisen myötä.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo, että se on tehnyt kahdella hallituskaudella systemaattisesti töitä parantaakseen osatyökykyisten ja vammaisten työllistymistä. Työllistymistä on muun muassa helpotettu lainsäädäntömuutoksilla, kuten pidentämällä koeaikaa ja mahdollistamalla määräaikaisen työsuhteen solmiminen pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman eri perustetta. Lisäksi on esimerkiksi koulutettu satoja työkykykoordinaattoreita ja integroitu palveluita uudella tavalla.