Oikeusasiamies: Pyörätuolilla pääsee aiempaa paremmin äänestämään esteettömästi

Äänestäminen

Pyörätuolilla pääsee äänestämään aiempaa helpommin, selviää eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen määräämästä tarkastuksesta.

Tarkastuksessa selvitettiin äänestyspaikkojen esteettömyyttä, vaalisalaisuuden turvaamista, äänestysjärjestelyjä sekä koronatilanteen vuoksi tehtyjä poikkeusjärjestelyjä.

Äänestyspaikoilla on entistä useammin esteettömiä äänestyskoppeja, joissa pyörätuolia käyttävien äänestäminen onnistuu omatoimisesti ja vaalisalaisuus säilyttäen.

Tarkastuksessa havaittiin myös, että äänestyspaikkojen ilmoittamisessa ja opastamisessa on parantamisen varaa. Koronatilanne oli otettu vaalipaikoilla asianmukaisesti huomioon.

Tarkastuksen toteutti kaksi oikeusasiamiehen kanslian virkamiestä ennalta ilmoittamatta kahdeksan kunnan äänestyspaikoilla 31. toukokuuta ja 1. kesäkuuta. Toinen liikkui pyörätuolilla.