Oikeusasiamies kiirehtii julkisuuslain kokonaisuudistusta – otti asiaan kantaa päätöksessään oikeustoimittajien yhdistyksen kanteluun Poliisihallituksen Julkisuuslakikäsikirjasta

”Käsitys on, että lainsäätäjä ei ole loppuun saakka harkinnut salassapitoperusteiden keskinäisiä suhteita.”
Oikeusasiamies

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen kiirehtii viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain eli julkisuuslain kokonaisuudistusta.

Oikeusasiamies arvioi esitutkinta-asiakirjojen julkisuutta koskevaa sääntelyä Oikeustoimittajat ry:n kantelun vuoksi. Kantelu koski Poliisihallituksen Julkisuuslakikäsikirjaa, joka julkaistiin loppuvuodesta 2019.

Yhdistys pyysi oikeusasiamiestä tutkimaan, ovatko käsikirjan tulkinnat julkisuudesta perustuslain sekä julkisuuslain mukaisia. Yhdistyksen mukaan käsikirjaa tulkittaessa esimerkiksi lähisuhdeväkivaltaa koskevat esitutkintapöytäkirjat voisivat tulla kokonaan salatuiksi.

Oikeusasiamiehen mukaan niin Poliisihallituksen Julkisuuslakikäsikirjan kuin Oikeustoimittajat ry:n tulkintavaihtoehdoille löytyy varteenotettavia perusteluita.

–  Oikeusasiamiehen käsitys on, että lainsäätäjä ei ole loppuun saakka harkinnut salassapitoperusteiden keskinäisiä suhteita, vaan kysymys on jäänyt osin avoimeksi, kerrotaan oikeusasiamiehen tiedotteessa.

Samalla oikeusasiamies huomauttaa, että se ei voi arvostella Poliisihallitusta siitä, että Julkisuuslakikäsikirjassa on sovellettu hallintotuomioistuimissa hyväksyttyä tulkintalinjaa.

Oikeusasiamies toteaa, että esitutkinta-aineiston julkisuuden sääntely on erittäin tärkeä kysymys. Tämä puolestaan puoltaa julkisuuslain uudistustarvetta.

Oikeusasiamiehen mukaan oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) on ilmoittanut, että tarkoituksena on asettaa työryhmä valmistelemaan julkisuuslain uudistusta. Oikeusasiamiehen huomautetaan esittäneen 20 vuotta vanhan lain uudistamista jo aiemminkin.

–  Sekä yksityisyyden suojan että varsinkin julkisuuden luonne on monella tapaa muuttunut perustavanlaatuisesti ja niiden yhteensovittaminen on entistä vaikeampaa, oikeusasiamiehen tiedotteessa todetaan.

Julkisuuslain kokonaisuudistus on laaja ja vie aikaa. Tämän vuoksi oikeusasiamies ilmoittaa ehdottavansa oikeusministeriölle, tulisiko esitutkinta-asiakirjojen salassapitoperusteiden uudistaminen ottaa erikseen valmisteltavaksi, jotta sen ratkaisu ei viipyisi julkisuuslain kokonaisuudistusta odoteltaessa.

Oikeusasiamies on pyytänyt oikeusministeriötä ilmoittamaan mahdollisista toimenpiteistään asiassa tammikuun loppuun mennessä.