OAJ pitää koulutuksen näkymiä valoisampina kuin koronakeväänä – oppimisvajetta ei kuitenkaan paikata vuodessa tai kahdessa

Järjestö pelkää lomautuksia. ”Kertaluontoinen säästö ei ole järkevässä suhteessa oppimiselle aiheutettuun haittaan.”
Kotimaa

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen näkymät ovat nyt valoisammat kuin viime keväänä, arvioi Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. Hän vaatii kuitenkin, että koulutuksen tukipäätöksiä on jatkettava syyskuun budjettiriihessä.

– Poikkeusolojen ja aiempien resurssileikkausten aiheuttamaa oppimis- ja osaamisvajetta ei paikata vuodessa eikä kahdessa, Luukkainen painottaa.

Hän arvioi, että opettajat selvisivät koronakeväästä kollegojen ja rehtorien tuella. Nyt tarvitaan kuitenkin konkreettisia ohjeita, miten toimitaan koronatilanteen jatkuessa.

Luukkainen kiinnittää huomiota siihen, että opettajien lomautuksia on vireillä enemmän kuin vuosikymmeniin. Hän vaatii, että kertaluontoinen säästö ei ole järkevässä suhteessa oppimiselle aiheutettuun haittaan.

Lomautusoloissa opetussuunnitelman mukainen opetus käy mahdottomaksi.

OAJ kysyi keväällä peruskoulun ja lukion opettajien kokemuksia poikkeusjärjestelyistä ja paluusta lähiopetukseen. Verkkokyselyyn vastasi lähes 1 700 opettajaa ja rehtoria.

Kyselyn mukaan kolme neljäsosaa opettajista on sitä mieltä, että opetuksen tavoitteista, sisällöistä ja työtavoista jouduttiin tinkimään.

Yli kaksi kolmasosaa opettajista kertoi, että etäopetus oli haitallista yksittäisille oppilaille. Lähes kaikki opettajat sanoivat kuitenkin, että etäopetuksessa olleen myös positiivisia vaikutuksia useille oppilaille.

Lähes kaikki opettajat kertoivat myös, että heidän oma digitaalinen ja poikkeusoloihin soveltuva osaamisensa parani etätyön aikana.