Nuorten päivittäinen tupakointi vähentynyt merkittävästi kymmenessä vuodessa

Tutkimuksen mukaan aikuisväestön tupakoinnin väheneminen näyttää sen sijaan pysähtyneen
Tupakointi

Suomalaisnuorten päivittäinen tupakointi on edelleen vähentynyt, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kun tänä vuonna pojista seitsemän prosenttia ja tytöistä kuusi prosenttia kertoi tupakoivansa päivittäin, olivat vastaavat osuudet vuonna 2008–2009 pojilla 21 prosenttia ja tytöillä 17 prosenttia.

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista päivittäin tupakoi huomattavasti useampi kuin lukiolaisista.

THL:n tutkimuksen mukaan sen sijaan aikuisväestön tupakoinnin väheneminen näyttää pysähtyneen viime vuonna.

20–64-vuotiaista naisista päivittäin kertoi viime vuonna tupakoivansa 13 prosenttia ja vastaavan ikäisistä miehistä 15 prosenttia. Päivittäistupakointi on pääsääntöisesti vähentynyt vuosien 1996–2018 aikana.

Vuonna 1996 päivittäin tupakoi 20–64-vuotiaista miehistä lähes 30 prosenttia. Naisten päivittäistupakointi on vähentynyt vuodesta 2007 lähtien.

Eläkeikäisistä miehistä tupakoi viime vuonna päivittäin kymmenen prosenttia ja naisista viisi prosenttia. Eläkeikäisten naisten päivittäinen tupakointi lähti kasvuun 2000-luvun puolivälissä, mutta on jälleen laskenut viime vuonna.

Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan yli 185 000 suomalaista kolmessa eri kyselyssä. Nuorten tiedot ovat tältä vuodelta, aikuisten viime vuoden aineistosta.

Nuuskan käytön lisääntyminen on pysähtynyt nuorilla pojilla, paitsi ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla. Uutena ilmiönä nuuskaaminen yleistyy tytöillä.

Ammatillisten oppilaitosten ensimmäistä ja toista lukuvuotta opiskelevista tytöistä nuuskaa kertoi tänä vuonna käyttäneensä päivittäin kuusi prosenttia, kun vuonna 2017 osuus oli kaksi prosenttia.

20–64-vuotiaista miehistä nuuskaa käytti viime vuonna päivittäin viisi prosenttia. Nuuskaaminen on lisääntynyt miehillä 35–49-vuotiaiden ikäryhmässä.

Nuuskaaminen oli yleisintä 20–34-vuotiailla miehillä, joista kahdeksan prosenttia ilmoitti nuuskaavansa päivittäin. Naisilla nuuskan käyttö oli vähäistä.

Sähkösavukkeiden käyttö on Suomessa edelleen vähäistä kaikissa ikäluokissa. Sähkösavukkeita käytti viime vuonna päivittäin kaksi prosenttia 20–64-vuotiaista miehistä ja alle prosentti naisista.