MTV:n kysely: Keskustan piiripäättäjien luottamus pääministeri Juha Sipilään säilynyt vahvana

Piirivaikuttajien arviot puoluesihteeri Jouni Ovaskan työstä ovat heikentyneet entisestään.
Keskusta

Yli puolet MTV Uutisten kyselyyn vastanneista keskustan piirihallitusten jäsenistä arvioi pääministeri Juha Sipilän onnistuneen tehtävässään erittäin hyvin.

Lisäksi yhteensä 92 prosenttia vastanneista kokee Sipilän suoriutuneen pääministerinä erittäin hyvin tai hyvin.

Mielipidekyselyyn vastasi 54 prosenttia keskustan piirihallitusten jäsenistä.

Vertailu viime vuosien kyselyihin paljastaa, että luottamus Sipilään on pysynyt piirivaikuttajien keskuudessa korkealla tasolla koko hallituskauden ajan.

Nyt 87 prosenttia vastanneista arvioi Sipilän onnistuneen hyvin keskustan puheenjohtajana.

Luku on neljä prosenttiyksikköä matalampi kuin MTV:n viime mittauksessa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon sekä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen saamat arviot ovat kohentuneet selvästi verrattuna viime joulukuun vastaavaan kyselyyn.

Nyt jopa 92 prosenttia vastanneista näkee Saarikon onnistuneen ministerinä hyvin, kun viime joulukuussa luku oli 84 prosenttia.

Vehviläisen työn jäljen arvioi hyväksi 90 prosenttia vastanneista, kun edellisessä mittauksessa vastaava luku oli 83 prosenttia.

Myös elinkeinoministeri Mika Lintilä nauttii piiripäättäjien luottamusta. Vastanneista 86 prosenttia kokee Lintilän onnistuneen ministerinä hyvin.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän vastaava prosenttiluku oli puolestaan 82, ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen 77 ja liikenne- ja viestintäminiseri Anne Bernerin 71.

Piirivaikuttajien arviot puoluesihteeri Jouni Ovaskan työstä ovat heikentyneet entisestään.

Vain 37 prosenttia vastanneista kokee Ovaskan onnistuneen pestissään hyvin.

Jopa viidennes vastaajista oli puolestaan sitä mieltä, että puoluesihteeri on suoriutunut työstään huonosti tai erittäin huonosti.