Maaseutuohjelmaan lisäbudjetilla 65 miljoonaa, kalatalousalueille 1,7 miljoonan kertakorvaus

Lisäbudjetti

Hallitus esittää lisätalousarvioesityksessään 65 miljoonan euron siirtoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ympäristökorvauksiin. Siirto on keväällä 2019 hyväksytyn ohjelmamuutoksen mukainen.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 26.3.2019 hyväksytyssä ohjelmamuutoksessa lisättiin ympäristökorvauksiin yhteensä 70 miljoonaa euroa, josta 65 miljoonaa euroa toteutetaan vuoden 2019 neljännessä lisätalousarviossa.

Talousarvioesitykseen sisältyy lisäksi eräitä maaseutuohjelman tukien myöntövaltuuksien uudelleenbudjetointeja. Näillä muutoksilla hallitus turvaa maaseutuohjelman 2014-2020 täysimääräisen toteutumisen.

– Maatalouden kannattavuuden kannalta on erittäin tärkeää, että saamme lisäresursseja ympäristökorvauksiin, joilla turvataan maatalouden ympäristötoimet. Maaseutuohjelman täysimääräinen toteutuminen puolestaan vahvistaa sekä elinvoimaista maaseutua että sen luonnonvarojen kestävää käyttöä, korostaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä MMM:n tiedotteessa.

Hallinnonalalla jatketaan sähköisten palveluiden kehittämistä. Lisätalousarviossa hyväksytyllä määrärahalla yhdenmukaistetaan Ruokaviraston toiminnan kannalta välttämättömiä tietojärjestelmiä sekä uudistetaan hydrologisen seurannan järjestelmä.

Näihin uudistuksiin on osoitettu lisärahoitusta yhteensä vajaa 0,6 miljoonaa euroa.

Maanmittauslaitokselle ehdotetaan 0,2 miljoonan euron lisäystä järjestelmämuutoksista, jotka aiheutuvat kansallista turvallisuutta alueiden käytössä ja kiinteän omaisuuden siirroissa varmistavista lakimuutoksista.

Vuoden 2020 alusta voimaan tulevat säädökset aiheuttavat Maanmittauslaitokselle tarpeen kehittää kiinteistöjen omistusoikeuksien kirjaamiseen liittyviä prosesseja ja tietojärjestelmiä.

Kalatalousalueille palautetaan noin 1,7 miljoonaa euroa puutteellisten yhteystietojen takia jakamatta jääneitä omistajakorvauksia. Yhteystiedot puuttuvat erityisesti monelta järjestäytymättömältä osakaskunnalta.

Kalastuslain mukaisesti kalatalousalueiden on käytettävä palautettavat varat kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun ja toimeenpanoon, ohjaamiseen ja kehittämiseen sekä kalastuksenvalvontaan.

Tällä kertaluonteisella menettelyllä hoidetaan kaikkien vanhan kalastuslain säännösten vuoksi jakamatta jääneiden omistajakorvausten palauttaminen kalatalousalueille.