Maakuntien kaukolämpöyhtiöt luopumassa fossiilisista polttoaineista – turpeen käyttö supistuu

Kaukolämpö

Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen on nostanut kaukolämmön energiahintaa kesäkauden ajaksi neljänneksellä verrattuna vuoden takaiseen.

Sen sijaan valtaosassa muuta Suomea ei ole luvassa vastaavia hinnankorotuksia, koska lämpövoimatuotanto ei ole sidoksissa samalla tavalla fossiilisiin polttoaineisiin kuin Helsingissä.

Helenin myynti- ja asiakaspalvelujohtaja Anu-Elina Hintsa perustelee hinnan nostamista vuoden alusta voimaan astuneilla fossiilisten lämmityspolttoaineiden valmisteverojen korotuksilla, polttoaineiden hinnan nousulla sekä voimakkaasti kohonneilla päästöoikeuksien hinnoilla.

Energiateollisuuden johtaja Janne Kerttula arvioi, että vastaavia hinnankorotuksia kuin Helsingissä ei valtaosin ole tulossa muualla.

Hänen mukaansa Suomessa on yli 200 kaukolämpöverkkoa, joiden lähtökohdat ovat hyvin erilaisia.

–  Kaikilla ei ole käytössään päästökaupan piirissä olevia polttoaineita, Kerttula sanoo.

Hänen mukaansa muutos alalla on ollut rajua. Vuosi sitten ei edes pystytty kuvittelemaan, että päästöoikeuden hinta nousisi noin 45 euroon hiilidioksiditonnia kohti. Silloin ennusteissa ounasteltiin, että hinta voisi nousta tälle tasolle 5–10 vuoden kuluttua.

Kivihiilestä on jo pitkälti luovuttu suurimmassa osassa Suomea. Turpeen käyttöä supistetaan aina kun se on teknisesti mahdollista päästöoikeuksien hinnan noustua pilviin.

Päästökauppa ja valmisteverojen korotukset koskevat kivihiiltä, turvetta ja maakaasua. Sen sijaan ne eivät koske esimerkiksi biomassalla ja teollisuuden hukkalämmöllä käyviä laitoksia. Aivan pienimmät voimalat eivät ole myöskään päästökaupan piirissä.

Energiateollisuuden mukaan kivihiilen osuus lämmöntuotannosta oli viime vuonna 11 prosenttia ja sekä maakaasun että turpeen osuudet olivat 14 prosenttia kummankin. Uusiutuvien osuus on yli kaksinkertaistunut ja hukkalämmön yli kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Helenin korotus nostaa tyyppikerrostalossa asuvan kaukolämpölaskua 2,1 euroa kuukaudessa kesäkautena. Tyyppiomakotitalossa kuukausikorotus on 5 euroa.

Helenillä kaukolämmön kesäkauden hinta on 35,12 euroa megawattitunnilta. Vuosi sitten heinäkuun alussa Helenin kaukolämmön kausitasoitettu hinta oli vajaat 60 euroa megawattitunnilta ja koko Suomessa asiakasmäärällä painotettu keskihinta oli yli 60 euroa megawattitunnilta.

Hintsan mukaan 25 prosentin korotus koskee lämpöenergian muuttuvaa hintaa eli energiamaksun osuutta. Sen sijaan kiinteä perusmaksu eli niin sanottu vesivirtamaksu pysyy ennallaan. Helenin lähettämässä kaukolämpölaskussa muuttuva osuus on keskimäärin 75 prosenttia ja kiinteä osuus 25 prosenttia.

Hintsa huomauttaa, että viime vuoden vertailuluku oli alhainen verrattuna toissa vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Helen tuottaa kaukolämmöstä lähes 90 prosenttia kivihiilellä ja maakaasulla.

–  Helen on lisäämässä voimakkaasti uusiutuvan energian ja erilaisten hukkalämmönlähteiden käyttöä kaukolämmön tuotannossa, Hintsa painottaa.

Se tulee hänen mukaansa näkymään suotuisana kehityksenä kaukolämmmön energiamaksuissa.

Verojen korottamisen ja päästökaupan tarkoituksena on ohjata energiantuotantoa pois fossiilisista polttoaineista hallituksen ja EU:n tavoitteiden mukaisesti.

Tämä aiheuttaa energiayhtiöille suuria investointitarpeita, jotka voivat näin siirtyä pitkälti kaukolämmön hintaan.