Maahanmuutto jatkuu vilkkaana – Migri vakinaistaa ja rekrytoi

Maahanmuutto

Maahanmuuttovirasto (Migri) palkkaa merkittävän määrän osaajia maahanmuuton asiantuntijatehtäviin. Arviolta puolet eli noin 240 viraston määräaikaista tehtävää vakinaistetaan.

Uusia työntekijöitä haetaan esimerkiksi oleskelupien käsittelyyn maahanmuuttoyksikköön ja turvapaikkayksikköön. Aiemmin tänä vuonna voimaan tullut laki määrää, että turvapaikkahakemus käsitellään alle kuudessa kuukaudessa.

– Uudet rekrytoinnit ja nyt tehtävät vakinaistamiset varmistavat osaamisen ja hakemuskäsittelyn pitkäjänteisen kehittämisen, sanoo viraston apulaispäällikkö Raimo Pyysalo.

Maahanmuutto Suomeen on jatkunut viime vuosina Migrin mukaan vilkkaana. Esimerkiksi tänä vuonna virastoon on saapunut yli 56 000 oleskelulupahakemusta, joiden yleisin peruste on joko perheenjäsen tai työnteko Suomessa.