Lumeton talvi haittasi monin paikoin jahtia – hirvi löysi ensimmäistä kertaa voittajansa saalismäärissä

Metsästys

Pienten hirvieläinten, eli valkohäntä- ja kuusipeuran sekä metsäkauriin metsästyskausi päättyi helmikuun puolivälissä.

Saalismäärät kasvoivat aikaisemmasta, vaikka lumeton talvi haittasi monin paikoin jahtia.

Koko maassa saaliiksi saatiin noin 60 500 valkohäntäpeuraa, noin 15 300 metsäkaurista ja 127 kuusipeuraa.

Valkohäntäpeuran saalismäärä kasvoi edelliskaudesta noin 15 prosenttia, ja oli jälleen ennätyksellisen suuri.

Valkohäntäpeuran saalismäärä ylitti päättyneellä metsästyskaudella ensimmäistä kertaa kaadettujen hirvien lukumäärän.

Kaadetuista peuroista 51 prosenttia oli vasoja, ja aikuisista saalispeuroista 52 prosenttia oli naaraita. Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin noin 77 prosenttia.

Valkohäntäpeurakanta on voimakkaasti painottunut lounaiseen Suomeen ja eniten peuroja kaadettiin Varsinais-Suomen riistakeskusalueella.

Tiheän peurakannan alueilla lounaisessa Suomessa alueelliset riistaneuvostot ovat asettaneet tavoitteeksi peurakannan leikkaamisen.

Kuluva talvi oli peuranmetsästyksen kannalta poikkeuksellisen vaikea, koska vahtimismetsästystä helpottavaa lumipeitettä ei juurikaan ollut.

– Päättyneelle kaudelle asetettua kaatomäärätavoitetta ei haastavien lumiolosuhteiden vuoksi saavutettu, mutta kokonaissaalismäärä nousi huomattavan korkeaksi, mikä on kiitettävä suoritus metsästäjiltä ja tukee asetettuja kannanhoidon tavoitteita, riistapäällikkö Antti Impola Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Luonnonvarakeskus julkaisee myöhemmin keväällä arvionsa tämän hetken valkohäntäpeurakannan koosta.

Tiheimmän kannan alueella tavoitteeksi asetettu kannan pienentäminen edellyttää pitkäjänteistä työtä.

On tärkeää, että alueille haetaan riittävästi pyyntilupia myös tulevalle metsästyskaudelle.

Pienimmän hirvieläimemme metsäkauriin metsästykseen ei vaadita pyyntilupaa, mutta saadusta saaliista on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle.

Kauriin saalismäärät ovat olleet viime vuosina voimakkaassa kasvussa.

Päättyneellä kaudella saalismäärä kasvoi noin 20 prosenttia edelliskaudesta. Saalista saatiin kaikilla Suomen 15:llä riistakeskusalueella. 

Kuvatekstiä muokattu 9.4. kello 14.27: Lisätty tieto, että kuvassa olevat eläimet ovat metsäpeuroja.