Lukiot saivat lisärahaa opetukseen – tarkoitus paikata poikkeuskevään vaikutuksia

Koulutus

Opetushallitus on jakanut 17 miljoonaa euroa lukiokoulutukseen kevään poikkeusolojen vaikutusten tasaamiseksi. Yhteensä valtionavustusta sai 229 lukiokoulutuksen järjestäjää.

Koronaviruspandemian vuoksi lukiot siirtyivät keväällä lähiopetuksesta etäopetukseen, mikä Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan lisäsi opintojen kertaustarvetta.

Muutos saattoi näkyä esimerkiksi siinä, että hylättyjä arvosanoja tuli keskimääräistä enemmän tai arvosanat jäivät heikommiksi kuin mitä ne olisivat olleet lähiopetuksessa.

Osa lukiolaisista myös keskeytti kursseja.

Valtionavustuksella voidaan esimerkiksi järjestää kertaavia ja lisäkursseja sekä antaa pienryhmä- ja tukiopetusta.

Avustusta voidaan myös käyttää opiskelijoille annettavaan tukeen ja opinto-ohjaukseen.