Lukiolaiset kiittelevät hallituksen esitystä uudeksi lukiolaiksi: "Lukio avautuu yhä enemmän muulle maailmalle"

Lukiolaki

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) on erittäin tyytyväinen hallituksen esitykseen uudeksi lukiolaiksi.

Hallitus hyväksyi esityksen tänään kokouksessaan, ja seuraavaksi esitys siirtyy eduskunnan käsittelyyn.

– Mahdollisuus suorittaa korkeakouluopintoja, hankkia kansainvälisiä kokemuksia, ylittää oppiainerajoja – tässä uudistuksessa on todella paljon hyvää ja se on hieno päivitys lukiokoulutukselle. Lukio avautuu yhä enemmän muulle maailmalle, SLL:n puheenjohtaja Alvar Euro arvioi.

SLL on erityisen tyytyväinen, että hallitus esittää lukiolaisille oikeutta erityisopetukseen sekä vahvistaa opinto-ohjausta niin lukiolaisille kuin välivuoden viettäjillekin.

Tukipalvelut tulevat tarpeeseen, sillä opiskelijoiden jaksaminen on heikentynyt huolestuttavasti.

– Tukipalveluiden vahvistamisen lisäksi pitää pureutua juurisyihin ja tarkastella opintojen kuormittavuutta, Euro näkee.

Kouluviihtyvyyttä edistää lisäksi täysin kiusaamisesta, häirinnästä ja väkivallasta vapaa lukio.

Koulutuksen järjestäjän velvollisuutta taata turvallinen opiskeluympäristö onkin tarkennettu näiltä osin.

– Lukioissa kiusaamista suurempi ongelma on kiusaamiseen puuttumattomuus ja toivomme, että tämän myötä puuttumisvelvoite täytetään.