Lapsiperheiden Etujärjestö: Perhevapaauudistus on torjuntavoitto

Perhevapaat

Lapsiperheiden Etujärjestö ry on hyvillään siitä, että hallitus ei esitä perhevapaisiin ja kotihoidontukeen heikennyksiä. Perhevapaisiin lisätään myös joustoa.

Järjestö kuvailee uudistusta kuitenkin vanhempikeskeiseksi, eikä siinä sen mukaan näy syntyvyyttä merkittävästi edistäviä toimenpiteitä.

Järjestön mielestä uudistuksen lähtökohtana tulisi olla lapsen oikeus oman vanhemman hoivaan siten, että perhevapaiden jakamisessa olisi täysi valinnanvapaus.

Ansiosidonnaisten perhevapaiden pidentämistä tärkeämpää olisi mahdollisuus käyttää perhevapaita joustavasti ja pidemmällä aikavälillä sekä minimipäivärahan nostaminen tasolle, jolla lapsitoiveet voivat toteutua nykyistä oleellisesti paremmin, järjestö linjaa.

Lapsiperheiden Etujärjestö on huolissaan siitä, että synnytystä edeltäviin ansiotuloihin perustuva vanhempainrahajärjestelmä ohjaa lykkäämään ensimmäistä lasta elämänvaiheeseen, jossa opinnot on suoritettu loppuun ja asema työelämässä turvattu.

Kotihoidontuen säilyminen on järjestön mukaan positiivinen viesti perheille. Kotihoidontuen taso on kuitenkin jälkeenjäänyt, Lapsiperheiden Etujärjestössä katsotaan.

Järjestö ajaa tasarahamallia, jossa perheiden erilaisia ratkaisuja tuetaan yhtä paljon, eikä tuki ei ole sidoksissa vanhempien työssäkäyntiin, opiskeluun tai tuloihin.

Tasarahalla perhe voisi ostaa päivähoitoa, palkata lastenhoitajan tai käyttää rahan perheen toimeentulon turvaamiseen työajan lyhentyessä tai kotivanhemmuuden aikana.

Hallituksen vastikään esittelemässä perhevapaamallissa molemmille vanhemmille tulee oma seitsemän kuukauden kiintiö, josta toiselle voi luovuttaa kolme kuukautta. Äidillä on lisäksi yksi raskausrahakausi. Alle 3-vuotiaiden hoitoon tarkoitettu kotihoidontuki säilyy entisellään.