Lapin ja koronavapaiden paikkakuntien ravintolasulku tuskastutti kansanedustajia – ”Pohjoisessa on ikuinen vappu seuraavat kolme viikkoa”

Ravintoloiden sulkemislaki

Kansanedustajilla oli kova tarve osoittaa tukea ja myötätuntoa ravintola-alalle, kun eduskunta sai ravintoloiden sulkemislain valiokunnista ensimmäiseen käsittelyyn.

Keskustan Mikko Kärnä pahoitteli sitä, ettei terassimyyntiäkään sallita.

– Tämä tulee johtamaan siihen, että pohjoisessa on ikuinen vappu seuraavat kolme viikkoa, hissit pyörivät, väellä on siellä omat ruoat, omat juomat, kokoonnutaan tulipaikoille, kokoonnutaan yhteen. Väitän, että kohtaamisia tulee enemmän kuin jos meillä olisi ollut hallituissa oloissa anniskelu sieltä terasseilta mahdollista.

Kärnän mielestä Suomeen on saatava lainsäädäntöä, jossa alueelliseen päätöksentekoon luotetaan, eikä ratkaisuja vain sanella etelästä. Lappilaisedustaja sanoi olevansa entistä vakuuttuneempi tarpeesta alueelliselle itsehallinnolle.

– Silloin kun ratkaisut tehdään ministeriöistä ja ratkaisut tehdään täältä eduskunnasta, me emme kykene mitenkään varmistamaan sitä, että ne ovat optimaalisia kaikille alueille.

Myös kristillisdemokraattien Antero Laukkanen näki, ettei esitys ole alueellisesti oikeudenmukainen eikä oikeasuhtainen.

Laukkanen ihmetteli, miksi kaikki kaupungin ravintolat on suljettava kerralla, vaikka paikkakunnalla ei olisi havaittu tartuntoja lainkaan.

– On alueita, joissa ei ole kuukausitolkulla ollut yhtään tartuntaa. Ne ovat maakuntien sisällä, läänien sisällä, mutta ne ovat kokonaisia kaupunkeja, joissa ei ole yhtä ainoaa tartuntaa.

Laukkasen mielestä ravintoloita ei ole mitenkään perusteltua sulkea, jos tartuntoja ei ole.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne (sd.) vastasi Laukkaselle, että valiokunta on kyllä arvioinut välttämättömyysedellytystä.

– Kun tässä on kaiken lähtökohtana se, että vähennetään ihmisten välisiä kontakteja näillä säännöksillä tämän kolmen viikon aikana, niin tässä perustuslakivaliokunnan keskustelussa ilman muuta tämän välttämättömyysedellytyksen todettiin olevan.

Rinne huomautti, että saadun selvityksen mukaan tämä tauti etenee tällä hetkellä erityisesti 20—40-vuotiaitten ihmisten keskuudessa.

– Siitä on olemassa myös teho-osastolla näyttöä, että näin on. Ja tästä näkökulmasta se välttämättömyysedellytys, joka näitten pykälien näkökulmasta on olemassa, elikkä tarkoitus puuttua ravintoloitten aukioloon ylipäätään, täyttyy.

Kokoomuksen Timo Heinonen otti maalitaulukseen keskustan. Heinonen sanoi keskustan edustajien pitäneen salissa vahvoja puheita, joissa haluttiin maaseudun huoltoasemille ja kahviloille eri kohtelua kuin Helsingin yökerhoille. Näin ei kuitenkaan tapahdu.

– Vielä kun tätä esitystä täällä lähetekeskustelussakin tuotiin, niin keskustasta pidettiin vahvoja puheenvuoroja. Ehkä ne olivat Suomenmaalle kohdennettuja sitaattipuheenvuoroja, kun niissä niin kovasti tuotiin esille sitä alueellista arviointia, Heinonen piikitteli.

Mietinnön esitellyt talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen (kok.) totesi, että terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyvyn säilyttäminen epidemian aikana on sellainen erittäin painava peruste, jonka perusteella tällaista lainsäädäntöä voidaan esittää. Sääntely voidaan myös toteuttaa tavanomaisessa lainsäädäntöjärjestyksessä.

Vartiainen huomautti, että vaikka pykäliin ja lausumiin jätettiin eriäviä mielipiteitä, rajoitustoimia ja ehdotettua sääntelyä pidettiin valiokunnassa tarpeellisena. Katsetta käännettiin samalla jo myös rajoitusajan jälkeiseen aikaan.

Vartiaisen mukaan lausumissa todettiin, että ravitsemisalan erilaisia toimijoita on tuettava tasapuolisella tavalla, ravintoloiden erilaiset riskiprofiilit leviämisessä on otettava tulevassa lainsäädännössä huomioon ja alueellista rajaamista olisi harkittava maakuntatasoa hienosyisemmin.

Ravintolalaki hyväksytään eduskunnassa maanantaina ja saadaan voimaan todennäköisesti alkuviikosta. Sillä suljetaan ravintolatilat asiakkailta kolmen viikon määräajaksi epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla.

Ulosmyynti sallitaan edelleen. Henkilöstöravintoloita sulkeminen ei koske.