Laki avaruuslentäjien pelastamisesta ja palauttamisesta kumotaan – eduskunta säätää uudet avaruuslait

Satavuotias Suomi pääsi avaruusvaltioiden joukkoon
Avaruustutkimus

Suomi saa lainsäädännön avaruustoiminnasta ja avaruuteen lähetettävien esineiden rekisteröinnistä.

Eduskunta saa ensi viikolla käsiteltäväkseen hallituksen esityksen asiasta.

Lakipaketti liittyy siihen, että Suomesta tuli avaruusvaltio, kun ensimmäinen suomalainen satelliitti Aalto-1 lähetettiin kesällä avaruuteen Intiasta Satish Dawanin avaruuskeskuksesta. Muitakin satelliittihankkeita on vireillä.

Tarve kansalliseen lainsäädäntöön toiminnan edellytyksistä ja velvollisuuksista on syntynyt, koska alan kotimainen toiminta on lisääntynyt.

– Esityksen lähtökohtana on positiivinen suhtautuminen avaruustoiminnan harjoittamiseen. Toiminnalle ei ole syytä asettaa rajoituksia, jos toiminnan turvallisuus ja muut luvan myöntämisen edellytykset voidaan varmistaa, lakiesityksen perusteluissa todetaan.

Suomessa ei ole tällä hetkellä satelliittien lähettämiseen tai muuhun avaruustoimintaan sovellettavaa lainsäädäntöä.

Ainoa varsinaisesti avaruutta koskeva laki on laki avaruuslentäjien pelastamisesta ja palauttamisesta vuodelta 1970.

Sen mukaan jokainen on velvollinen ilmoittamaan lähimmälle poliisi-, rajavartio- tai sotilasviranomaiselle havaitessaan avaruusaluksen miehistön joutuneen onnettomuuteen, hätään tai suorittamaan pakkolaskun –  tai muuten laskeutuneen Suomen maa- tai merialueelle.

Nyt laki avaruuslentäjien pelastamisesta kumotaan, koska pelastuslaki kattaa sen sisällön. Sen sijaan ilmoitusvelvollisuus avaruusesineeksi epäillystä löydöstä kirjataan myös uuteen lakiin avaruustoiminnasta.

Lain myötä perustetaan kansallinen avaruusesineiden rekisteri, jota ylläpitää työ- ja elinkeinoministeriö.

Rekisteriin kirjataan tietyt perustiedot avaruuteen lähetetyistä esineistä. Tiedot lähetetään myös YK:n pääsihteerille kirjattavaksi YK:n ylläpitämään kansainväliseen rekisteriin.

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava ympäristövaikutusten arvioinnista ja haittojen vähentämisestä ja pyrkiä toimimaan avaruudessa niin, ettei avaruusromua synny.

Aalto-yliopiston avaruustekniikan opiskelijaprojektina rakennettu Aalto-1 otti heinäkuussa kiertoradaltaan historian ensimmäisen suomalaissatelliitista otetun kuvan.

Kuva on otettu noin 500 kilometrin korkeudesta. Siinä näkyy Tanskan rannikkoa ja pala Norjan rannikkoa.