Kysely: Lähes jokainen käyttäisi enemmän rahaa palveluihin, jos kotitalousvähennys olisi korkeampi

Kotitalousvähennys

Jopa 95 prosenttia vastaajista käyttäisi enemmän rahaa kotitalousvähennyskelpoisiin palveluihin, mikäli vähennysprosentti olisi korkeampi, käy ilmi Koti puhtaaksi Oy:n kyselystä.

Yhdeksän kymmenestä vastaajasta kannattaa kotitalousvähennyksen korottamista.

Vastaajista noin 70 prosenttia on käyttänyt kotitalousvähennystä viimeisen kolmen vuoden aikana. Kyselyn pienituloisimmissa (alle 20 000 euroa tienaavissa) vastaajissa neljä kymmenestä oli käyttänyt kotitalousvähennystä. 

Omavastuuosuudella on suurin merkitys alemmissa tuloluokissa. Alle 30 000 euroa tienaavien ryhmästä peräti 88 prosenttia käyttäisi kotitalousvähennystä mieluummin, jos siinä ei olisi omavastuuosuutta.

Kyselyyn vastasi 2 597 henkilöä.

Vastaajat ovat kotisiivouksesta kiinnostuneita yli 18-vuotiaita henkilöitä ympäri Suomen. Kyselyyn vastanneiden enemmistö muodostuu työssäkäyvistä pieni- ja keskituloisista.