Kysely: Enemmistö suomalaisista kieltäisi uhanalaisten eläinlajien metsästyksen

Uhanalaiset lajit

Enemmistö suomalaisista kieltäisi uhanalaisten lajien metsästyksen, käy ilmi tuoreen kyselytutkimuksen tuloksista. Uhanalaisten eläinlajien metsästyksen kieltäisi liki kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista.

Lajin uhanalaisuudella ei ole nykyisen metsästyslain mukaan suoria vaikutuksia siihen, saako sitä metsästää. Suomessa on 17 tällä hetkellä uhanalaiseksi luokiteltua lajia, jotka on metsästyslaissa määritelty riistalajeiksi tai rauhoittamattomiksi lajeiksi.

Kyselyyn vastanneista 63 prosenttia kieltäisi uhanalaisten eläinlajien metsästyksen. Tulosten mukaan 17 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että uhanalaisia riistalajeja tulee saada metsästää.

Vastaajista vain kolmasosa tiesi, että uhanalaisten lajien metsästys on Suomessa sallittua.

Suomi on sitoutunut siihen, ettei luontomme monimuotoisuus köyhdy.

–  Metsästyslain mukaan metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti. Mielestämme metsästys ei voi olla kestävää, jos kohteena on uhanalainen laji, vaikka metsästys ei olisikaan lajin uhanalaisuuden pääsyy, sanoo WWF Suomen ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen tiedotteessa.

Nyt julkaistuun kyselytutkimukseen osallistui runsas tuhat 15–84-vuotiasta suomalaista. WWF Suomen teettämän kyselyn toteutti marraskuussa TNS Kantar.

Uhanalaisten lajien metsästyksen kieltämistä metsästyslaissa ajetaan paraikaa kansalaisaloitteella.