Kysely: Enemmistö suomalaisista kannattaa aktiivimallin kaltaisia toimia – Keskustaa äänestäviltä selvä tuki ajatukselle

Aktiivimalli

Enemmistö suomalaisista kannattaa aktiivimallin kaltaisia työllisyystoimia, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n tuore kysely.

Työelämän arvoihin ja asenteisiin keskittyvän tutkimuksen mukaan 62 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että ”on oikein, että työttömän on osoitettava aktiivisuutta työnhaussa tai muuten hänen työttömyysturvaansa alennetaan”

Eri mieltä asiasta on reilu neljäsosa kyselyn vastaajista.

Aktiivimalli oli yksi Juha Sipilän hallituksen työllisyystoimista. Nykyinen hallitus on päättänyt luopua aktiivimallista.

Kaikkein eniten työttömille kohdistettuja aktiivitoimia vaativat johtavassa asemassa olevat. Heistä 94 prosenttia oli samaa mieltä aktiivimallin kaltaisten toimien oikeellisuuden kanssa.

Kokoomuksen äänestäjistä 90 prosenttia ja keskustan äänestäjistä 86 prosenttia antoi tukensa sille, että työttömyysturvaa voitaisiin alentaa, mikäli työtön työnhakija ei osoita aktiivisuutta työnhaussa.

Selvimmin idean torjuvat työttömät, josta vain 12 prosenttia vaatisi itseltään ja muilta työttömiltä aktiivisuutta työnhaussa etuuksien leikkaamisen uhalla.

Kolme neljästä työttömästä eli noin 75 prosenttia on väitteen kanssa eri mieltä. Myös
vasemmistoliiton äänestäjien enemmistö (59 prosenttia) suhtautuu torjuvasti ajatukseen.

Kyselyn mukaan enemmistä suomalaisista on myös sitä mieltä, että työtön voi kieltäytyä työtarjouksesta  ilman, että hänen tarvitsisi pelätä työttömyysturvansa alenemista tai menettämistä.

EVA:n tutkimus kertoo, että 54 prosenttia vastaajista sallisi työtarjouksesta kieltäytymisen, jos työ ei vastaisi hänen ammatillista osaamistaan. Eri mieltä ajatuksesta on 31 prosenttia vastaajista.

Työttömistä ammatillista osaamista vastaamattomasta työtarjouksesta kieltäytymistä kannattaa 82 prosenttia. Idealle lämpenevät selvimmin vasemmistoliiton (80 prosenttia) ja vihreiden (77 prosenttia) kannattajat johtavassa asemassa olevat sekä keskustaa äänestävät.