Kulmuni: Arktinen alue pidettävä vapaana sotilaallisista jännitteistä

Ilmasto- ja ympäristöyhteistyö Venäjän kanssa on hyväksi arktisen alueen luonnolle, keskustan Katri Kulmuni korostaa.
Eduskunta

Suomen turvallisuus kytkeytyy etenkin lähialueiden kehitykseen ja yhteistyösuhteisiin, kansanedustaja Katri Kulmuni (kesk.) näkee.

– Pohjois-Euroopan ja arktisen alueen strategisen merkityksen kasvu avaa Suomelle uusia yhteistyön mahdollisuuksia. On tärkeää, että arktinen alue pysyy sotilaallisten jännitteiden ulkopuolella, Kulmuni totesi keskustan ryhmäpuheessa, kun eduskunta käsitteli ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa.

KULMUNI korosti, että arktinen alue on ihmisten koti.

– Elinkeinojen, liikenneyhteyksien, koulutuksen ja tutkimuksen sekä terveydenhuollon kehittäminen on oltava läsnä myös arktisella. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat alueella nopeimpia. 

Keskustaedustaja katsoo, että rajat ylittävä käytännönläheinen ilmasto- ja ympäristöyhteistyö Venäjän kanssa parantaa arktisen alueen herkän luonnon tilaa sekä lisää luottamusta.

– Yhteiset kysymykset liittyen esimerkiksi juuri ympäristön tilaan, raja-alueyhteistyöhön tai liikenteeseen on hoidettava Venäjän kanssa aina. 

Huoltovarmuudessa on parannettavaa.

YHDYSVALTAIN presidentti Joe Bidenin halu tiivistää suhteita EU:n kanssa ei Kulmunin mukaan vapauta unionia sen omasta vastuusta kehittää kykyään vastata maanosan turvallisuudesta.

Kulmuni totesi, että kyberturvallisuuden parantaminen edellyttää tiiviimpää viranomaisyhteistyötä ja -tiedonvaihtoa sekä kokonaiskuvan ja -johdon selkeyttämistä.

– Suomen ja Euroopan unionin on myös teknologian osalta vahvistettava kyberomavaraisuuttaan. 

Lisäksi Kulmuni nosti esille huoltovarmuuden ja omavaraisuuden tärkeyden.

– Huoltovarmuudessa on parannettavaa sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla.  

KULMUNI arvioi, että Suomen toimintaympäristön muutoksissa näkyvät erityisesti kiristynyt suurvaltakilpailu sekä sääntöpohjaisen monenkeskisen järjestelmän haastaminen.

Uhat liittyvät Kulmunin mukaan vahvasti kyberturvallisuuteen ja hybridivaikuttamiseen.

– Suomi puolustaa yhdessä muiden demokratioiden kanssa monenkeskistä sääntöpohjaista järjestelmää, YK:n toimintakyvyn vahvistamista ja kansainvälisen oikeuden kunnioittamista.