Kirkolliskokous pohtii kirkon vihkimisoikeutta – Avioliittokäsityksen laajentamisen käsittely siirtyy

Kirkko

Kirkolliskokous aloittaa syysistuntonsa maanantaina Turussa.

Asialistalla on muun muassa piispainkokouksen esitys siitä, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulee säilyttää vihkimisoikeutensa.

Edustaja-aloitetta kirkon avioliittokäsityksen laajentamisesta kirkolliskokous sen sijaan ei nyt käsittele, koska perustevaliokunnan mietintö ja yleisvaliokunnan lausunto aloitteesta eivät ole valmistuneet.

Kevään 2017 kirkolliskokoukselle annettu edustaja-aloite esittää, että kirkolliskokous päättää ryhtyä valmistelemaan tarvittavia muutoksia kirkon avioliittokäsityksen laajentamiseksi myös samaa sukupuolta olevia pareja koskevaksi.

Samalla aloitteessa ehdotetaan, että perinteisellä tavalla avioliittoon suhtautuville turvataan mahdollisuus olla ja toimia kirkossa tasavertaisesti.

Aloitteessa pidetään tärkeänä, etteivät erilaiset näkemykset avioliitosta muodostu kirkkoa jakavaksi tekijäksi.

Piispainkokous toteaa vihkioikeusselvityksessään, että kirkon vihkioikeuden säilyttäminen tukee kirkon identiteettiä evankeliumia julistavana, jäseniään palvelevana ja kulttuuriperinnettä ylläpitävänä kirkkona.

Selvitystä varten tuotettu kyselytutkimus osoittaa, että kirkollisella avioliittoon vihkimisellä on myös erittäin vahva kannatus niin kirkon jäsenten kuin kaikkien suomalaistenkin keskuudessa.

– Asiaa koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa tulee pitää johtavana periaatteena sitä, että näkemyserot suhtautumisessa samaa sukupuolta olevien avioliittoon eivät muodostu kirkkoa jakavaksi asiaksi, piispainkokouksen saatteessa muistutetaan.

Kirkolliskokouksen syysistunto päättyy torstaina.