Keskustaryhmyri Pylväs paaluttaa: Keskusta kirkastakoon yleispuolueena teesinsä

Keskusta

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs näkee, että keskustan tulee korostaa enemmän puoluetta yhdistäviä teemoja.

– Riittää, että kolmannes suomalaisista äänestysikäisistä ajattelee keskustan esillä pitämiä tärkeitä asioita omakseen. Niillä keskusta pysyy isona ja asioiden hoitajana keskiössä. Yhden asian liikkeitä on riittävästi niitä tärkeimpinä pitäville.

– Keskusta kirkastakoon yleispuolueena teesinsä. Juuri ne, jotka meitä keskustalaisia edelleen yhdistää, Pylväs kirjoittaa Suomenmaan Puheenvuorossaan.

Pylväs toteaa, että nykyaikaan kuuluvat yhden asian liikkeet, jotka vaativat myös poliittisia liikkeitä mukaan identiteettipoliittisia kampanjoitaan.

– Toisilla kampanjoilla tai teemapäivillä se onnistuu paremmin kuin toisilla. Se ei silti tee joistakin asioista tärkeämpi kuin toisista. Sekin on hyvä niin kannattajien kuin vastustajienkin aina muistaa.

Heinäkuun taitteessa keskustalaiset kävivät laajaa keskustelua esimerkiksi Pride-tapahtumaan osallistumisesta. Puolestapuhujat korostivat keskustan roolia ihmisoikeus- ja ihmisyyspuolueena, toiset ihmettelivät sitä, että keskustaa vaadittiin puolueena mukaan rummuttamaan toista poliittista liikettä.

Pylväs on sitä mieltä, että keskustan laajana kansanliikkeenä tulee korostaa yhdistäviä asioita.

– Keskustalaisuuteen kuuluu se, että monissa asioissa vastakkaisten ääripäiden kannattajat ovat samassa puolueessa. Jokin toinen meitä yhdistävä asia on ollut se, minkä takia haluamme tukea keskustalaista tapaa ajatella ja vauhdittaa tärkeäksi katsomiamme asioita. Niitä ovat usein olleet talouteen, ylisukupolvisuuteen ja opiskeluun liittyvät asiat.

Menestyvällä puolueella on oltava kirkas linja, vaikkeivät kaikki asiat puolueväkeä yhdistäisikään ryhmänvetäjä korostaa.

– Keskustan vahvuus on juuri laajuus. Niitä teemoja, joissa olemme samaa mieltä, pitää vahvistaa ja joissa olemme eri mieltä, jäsenet voivat kannattaa omissa verkostoissaan. Keskustan ei tarvitse olla jatkossakaan yhden asian liike, vaan edelleen yleispuolue, joka kantaa huolta ja rakentaa vastuullisesti koko Suomea.