Keskustanuorten Kemppi: Nuorisotakuun rahoitus on turvattava

Nuorisotakuu

– Nuorisotakuuta halutaan jatkaa, mutta rahaa ei ole. Siinä on ongelman ydin. Näin toteaa keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi.

Hän vaatii, että nuorisotakuu on otettava budjettiriihessä uudestaan esille.

Nuorisotakuun tarpeesta vallitsee Kempin mukaan vahva yksimielisyys.

– Kukaan ei ole varsinaisesti kritisoinut sitä. Rahoitusta on kuitenkin tiputettu häiritsevällä tavalla.

Edellisinä kolmena vuotena nuorisotakuuseen ohjattiin joka vuosi 60 miljoonaa euroa. Tänä vuonna sama summa on vajaa 28 miljoonaa euroa.

Resurssiongelma koskee nimenomaan työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä, jotka kuuluvat Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan.

Tämän vuoden budjetissa niihin ei ole osoitettu lainkaan rahaa.

Opetusministeriön alaisen koulutustakuun varmistamiseksi budjettiin on varattu 26,4 miljoonaa euroa ja sote-palveluihin 1,5 miljoonaa euroa.

Niiden tilanne on siten parempi.

Ennakoivat työllisyystoimenpiteet ovat Kempin mukaan kuitenkin ensiarvoisen tärkeitä.

– Kun nuori tarvitsee sote-palveluita ollaan jo myöhässä, samoin kuin jos hän hakeutuu uudelleenkoulutukseen.

Kempin mielestä riittävien taloudellisten resurssien lisäksi tarvitaan muitakin konkreettisia tekoja, kuten maakuntia velvoittavaa lainsäädäntöä.

– On huolehdittava hyvien käytäntöjen jatkumisesta sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä. Esimerkiksi Ohjaamo-keskusten rahoitus ja alueellinen kattavuus tulee turvata.

Kemppi on jäsenenä kolmen ministeriön yhteisen nuorisotakuu -kärkihankkeen johtoryhmässä, joka asetettiin kesäkuun lopussa.

Johtoryhmän on määrä kokoontua ensimmäistä kertaa tulevan viikon maanantaina.

Edellinen johtoryhmä lopetti Kempin mukaan työskentelynsä reilu vuosi sitten vaalien alla.

Nuorisotakuuseen liittyviä asioita on kuitenkin pohdittu paljon muun muassa Kempin johtamassa Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnassa.

– Nuorisotakuuseen sisältyy erittäin hyviä malleja eikä sitä kannata heittää romukoppaan aikana, jolloin nuorisotyöttömyys hipoo ennätyslukemia, hän vetoaa päättäjiin.

Kemppi korostaa nuorisotakuun ansioita ja tarvetta nimenomaan siinä, että se muodostaa yhtenäisen palvelukokonaisuuden.

– Se on perustettu auttamaan syrjäytymisriskin uhan alla olevia nuoria. Tavoitteena on, että kaikilla olisi paikka ja tehtävä tässä yhteiskunnassa.

Kemppi muistuttaa vielä, että nuorten tukeminen varhaisessa vaiheessa riittävästi resursoidulla nuorisotakuulla tulee Suomelle halvemmaksi kuin heidän auttamisensa sote-palveluissa ongelmien jo kasauduttua.

Nuorisotakuu

  • Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta
  • Koulutustakuulla varmistetaan jokaiselle peruskoulunsa suorittaneelle koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin
  • Nuorten aikuisten osaamisohjelmalla taataan pelkän peruskoulun varassa oleville alle 30-vuotiaille nuorille mahdollisuus suorittaa ammatillinen tutkinto
  • Nuorisotakuu tuli voimaan 1.1.2013
  • Juha Sipilän hallituksen kärkihanke
  • Hankkeeseen on varattu tälle vuodelle rahaa yhteensä vajaa 28 miljoonaa euroa.