Keskustan Lohi paikallisesta sopimisesta: Suurin este on ajattelutapa, että työntekijä ja työnantaja olisivat vastakkaisilla puolilla

Paikallinen sopiminen

Elinvoimainen Suomi edellyttää rohkeutta uudistuksiin, keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi kirjoittaa Suomenmaan Puheenvuorossaan.

Yksi välttämättömistä uudistuksista on jo vuosikymmeniä päättäjien pöydällä ollut paikallisen sopimisen lisääminen, hän katsoo.

– Paikallista sopimista vastustetaan usein toteamalla, että meillähän on jo mahdollisuus paikalliseen sopimiseen useimmissa työehtosopimuksissa. Tämä pitää paikkansa. Samalla kuitenkin unohtuu kertoa, että vain harva yritys voi sitä mahdollisuutta hyödyntää.

Jos työntekijät eivät ole niin sanotun normaalisitovuuden piirissä eli työnantaja ei ole järjestäytynyt, ei työehtosopimusten paikallisia sopimisen mahdollisuuksia ole, Lohi muistuttaa.

– Kymmenet tuhannet yritykset, jotka joutuvat noudattamaan yleissitovia työehtosopimuksia, eivät saa hyödyntää niihin sisältyviä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia. Tämä on väärin.

– Esteenä ei voi olla pelko työehtojen polkemisesta. Työmarkkinaosapuolethan ovat nimenomaan keskenään sopineet neuvotteluissa ne asiakysymykset, joista voidaan sopia paikallisesti, keskustan varapuheenjohtaja huomauttaa.

Lohi muistuttaa myös perustuslain 13. pykälästä. Pykälässä puhutaan on yhdistymisvapaudesta, eli vapaudesta kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että ammattiyhdistykseen ei ole pakko kuulua.

Tätä kautta paikallinen sopiminenkaan ei voi rakentua pakon varaan, Lohi toteaa.

– Sopimisen on oltava mahdollista myös yrityksissä, joissa ei ole luottamusmiestä.

– Uskon, että paikallisen sopimisen suurin este on ajattelutapa, että työntekijä ja työnantaja olisivat vastakkaisilla puolilla. Näin ei kuitenkaan ole. Työntekijät ovat kaikissa yrityksissä tärkein voimavara.

Sellaiset yritykset, jotka eivät tätä ymmärrä, ovat yleensä lyhytikäisiä, Lohi painottaa.

– Menestys rakentuu aina hyvälle henkilöstöpolitiikalle. Osaavista ja ammattitaitoista työntekijöistä kilpaillaan ja halutaan pitää kiinni. Tässä kokonaisuudessa paikallisen sopimisen on aina aitoa sopimista, jossa kaikki voittivat pitkällä aikavälillä.