Keskustan Könttä: Suomeen bio- ja kiertotalousministeriö

Politiikka

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä ehdottaa Suomeen uutta bio- ja kiertotalousministeriötä.

Köntän mukaan ympäristöministeriö ja maa- metsätalousministeriö sekä mahdollisesti osia työ- ja elinkeinoministeriöstä pitäisi yhdistää, jotta talouskasvun rakentaminen, ilmaston lämpenemisen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen saataisiin parhaalla tavalla tasapainoon.

– Talouden kestävä kasvu vaatii uutta ajattelua. Meidän on nykyistä paremmin hyödynnettävä luonnonvarojamme pitkäjänteisen kasvun aikaansaamiseksi. Yhdistämällä ministeriöiden tehtäviä ja voimavaroja yhteensovittaisimme talous- ja luontoarvot, keskustaedustaja visioi tiedotteessaan.

– Yksien mielestä tällaisessa uudistuksessa on kyse luonnon alistamisesta taloudelle. Toisten mielestä luontoa ei pidä museoida. Juuri siksi uudistus tarvitaan, jotta tasapaino saavutetaan. Hallinnon ”laatikkoleikeillä” ei tietenkään yksin maailmaa muuteta, mutta ”vihreän siirtymän” vauhtiin ja vaikuttavuuteen hallinto vaikuttaa keskeisesti.

Metsistä alkaen Suomen luonnonvarat ovat maakunnissa, Könttä korostaa ja katsoo, että ministeriössäkin tämän pitäisi näkyä.

– Uusi ministeriö yhdistäisi talousajattelun ”vihreän siirtymän” hengessä ja samalla syntyisi työtä maakuntiin. Sitä voi yhtä hyvin kutsua luontotalous- tai kestävän kehityksen ministeriöksi.