Keskustan Katainen neuvottelemaan merenkulun polttoaineiden EU-lakia – "Suomelle ratkaisevan tärkeä"

Meriliikenne

Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk./Renew Europe) on valittu ryhmänsä liikennevaliokunnan neuvottelijaksi merenkulun uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden käyttöä säätävään FuelEU Maritime-asetukseen, joka on osa EU:n energia- ja ilmastopakettia.

Tehtävä on Kataisen mukaan merkittävä, sillä liikennevaliokunnalla on parlamentissa vetovastuu asetuksen neuvotteluissa. Keskustameppi kertoo tiedotteessaan, että asetus on viennistä ja merikuljetuksista riippuvaiselle Suomelle ratkaisevan tärkeä.

– FuelEU Maritime tulee mullistamaan meriliikenteen, kun vuoteen 2050 mennessä tavoitellaan jopa 75 prosentin päästövähennyksiä. Tavoitteenani neuvotteluissa on varmistaa selkeä, ennustettava ja kannustava lainsäädäntö, joka huomioi muun muassa talvimerenkulun aiheuttamat poikkeusolosuhteet eikä nosta viennin kustannuksia holtittomasti. Kaikkein tärkeintä on pitää huoli kilpailukyvystä.

Meriliikeenteessä käytettävät polttoaineet ovat toistaiseksi 98-prosenttisesti fossiilisia. FuelEU Maritime -asetuksella pyritään lisäämään uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden ja energian lähteiden käyttöä meriliikenteessä ja vähentämään näin kasvihuonekaasupäästöjä, Katainen korostaa.

Hän näkee asetuksessa myös mahdollisuuksia.

– Suomi on edelläkävijä kestävien biopolttoaineiden ja uusiutuvan vedyn valmistuksessa, joiden kysyntä tulee asetuksen myötä nousemaan räjähdysmäisesti. Tämä tuo meille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. On pidettävä huoli, että eri teknologioita kohdellaan tasavertaisesti ja ovet pidetään auki uusien energiamuotojen innovaatioille.

Euroopan komissio esittää maasähkön käyttövelvoitetta suurille kontti- ja matkustaja-aluksille, millä on suuri vaikutus Suomen satamiin ja infrastruktuuriin. Asetuksella on Kataisen mukaan vahva yhteys vaihtoehtoisen polttoaineiden jakeluinfrastuktuuria koskevaan uuteen asetukseen (AFIR), merenkulun päästökauppaan ja uusiutuvan energian direktiiviin.