Keskustan Katainen: EU:n tuki biokaasulle tulee tarpeeseen

Energiapolitiikka

On hyvä, että EU toimii asiassa nopeasti, sillä paluuta vanhaan ei ole, europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk.) sanoo tiedotteessa.

Euroopan komissio julkaisi tänään REPowerEU-lakipaketin, jolla sopeudutaan Venäjän energiatuonnista irtautumiseen.

– Erityisen tyytyväinen olen siihen, että vihdoin biokaasu saa ymmärrystä. Komission tavoite biometaanin tuotannon nostamisesta 35 miljardiin kuutiometriin vuoteen 2030 mennessä on erittäin tervetullut. Olen juuri saanut parlamentin liikennevaliokunnassa läpi esityksen, joka tukee tämän tavoitteen toteutumista, Katainen kertoo.

– Suomessa pitää nyt tarttua tähän tilaisuuteen. Osaaminen ja valmius meillä on ollut olemassa jo vuosia. Koko suomalaisella arvoketjulla on mahdollisuus hyötyä EU:n biokaasutuotannon tavoitteista.

Komission pääkeinot ovat uusiutuvan energian tavoitteen nostaminen 40 prosentista 45 prosenttiin, energiatehokkuuden tavoitteen nostaminen 13 prosenttiin sekä uudet keinot energiasiirtymän vauhdittamiseksi ja energian hankkimiseksi muualta, Kataisen tiedotteessa kerrotaan. Keskustameppi ei suhtaudu näihin tavoitteisiin kuitenkaan varauksetta.

– Muutokset voivat onnistua vain, jos bioenergia lasketaan tavoitteen saavuttamisessa laajasti mukaan. Keinoja ei sovi lähteä rajaamaan, mitä komissio on tehnyt liikaa energia- ja ilmastopaketissa.

– Puupohjainen biomassa ja sen sivuvirrat on nähtävä ratkaisuna tässäkin. Huolta herättää erityisesti se, että parlamentin ympäristövaliokunta on rajaamassa bioenergiaa uusiutuvan energian piiristä ulos. Tällä hetkellä EU:ssa 60 prosenttia uusiutuvasta energiasta tulee bioenergiasta, Katainen avaa.

Komissio esittää lisäksi lukuisia uudistuksia muiden muassa aurinkoenergian, vetytalouden ja tuulivoiman lisäämiselle, mikä Kataisen mukaan voi tuoda mahdollisuuksia Suomelle.

Hän pitää hyvänä, että sähkömarkkinoiden kehittämisessä jatketaan investointeja kannustavalla linjalla. Kataisen mukaan energiauudistuksen rahoituksen osalta on kuitenkin oltava tarkkana.

– Komissio näyttää ehdottavan pakettia rahoitettavaksi osin myös yhteisen maatalouspolitiikan varoista. Tässä on oltava tarkkana. Unionin ei pidä mennä jo valmiiksi vaikeuksissa olevien viljelijöiden kukkarolle. Muutoksia ei saa tehdä ruoantuotannon kustannuksella.