Keskustan ja vihreiden turvesolmu ei aukea – Honkonen Ylellä: Hallitsematon alasajo pitää lopettaa

Puoliväliriihi

Keskustalla ja vihreillä on edelleen perustavanlainen näkemysero turvealan tukemisesta puoliväliriihessä.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen muistutti Ylen Politiikkaradiossa, että hallituksen tavoitteena oli alun perin puolittaa vähintään polttoturpeen käyttö 2030 mennessä. Nyt turvetuotanto on kuitenkin loppumassa hallitsemattomasti.

– Ei voi olla ilmaston etu, että tuodaan Venäjältä turvetta, tuodaan Venäjältä haketta, millä korvataan se menetetty turve samaan aikaan, kun ihmiset menettävät elinkeinonsa täysin. Eli tämä hallitsematon turpeen alasajo pitää lopettaa ja tukea näitä yrittäjiä, Honkonen linjasi.

Vihreiden kansanedustaja Satu Hassi sanoi vihreiden olevan samaa mieltä siitä, että ihmisiä, joiden työllisyys perustuu turpeen nostoon ja polttoon, pitää tukea uudelleenkoulutuksella ja erilaisin toimin löytämään uudet työpaikat.

Hassi teki kuitenkin selväksi, että alasajon jarruttaminen esimerkiksi veropäätöksin ei käy.

– Vihreille olennaista on se, että toimet joilla tuetaan näitä ihmisiä, eivät pitkitä turpeen polttoa, Hassi painotti.

Hassi kehotti katsomaan esimerkkiä Irlannista, jossa sikäläinen Vapoa vastaava yritys on sitoutunut turpeen polton lopettamiseen vuoteen 2025 mennessä.

– Ja valtion tukitoimenpideratkaisuissa suurin potti on soiden ennallistaminen, joka työllistää hyvin samantapaisia koneita ja ihmisiä. Tämän tyyppiset mahdollisuudet on Suomessakin olemassa, Hassi näki.

Honkonen sanoi, ettei halua dramatisoida keskustan vaatimuksia talouden hoidon vakauttamisesta uhkailuksi hallituksen kaatamisella.

– Mutta se on totta, että keskustalla on tavoite saada riittävän kunnianhimoinen päätös aikaan puoliväliriihessä.

Kiistanalaisissa työllisyystoimissa Hassi arvioi vihreiden sijoittuvan ehkä keskustan ja demarien väliin.

Hassin mielestä paikallisessa sopimisessa voitaisiin edetä pienin askelin ja miettiä, miten järjestäytymättömät pienet työnantajat voisivat hyödyntää joustavuutta, jota työnantajaliittoihin kuuluvilla työnantajilla on.  Vastapainoksi voitaisiin Hassin mielestä laajentaa esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeen kanneoikeutta.

Myöskään ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista vihreät ei Hassin mukaan ole ehdottomasti torjumassa. Ansiosidonnainen voisi vihreiden mielestä myös joustaa suhdanteiden mukaan.

– Silloin kun on korkea työttömyys, ansiosidonnainen voisi olla pidempi ja hyvässä suhdannetilanteessa jossa työpaikkoja on paremmin tarjolla, ansiosidonnainen työttömyysturva kestäisi vähemmän aikaa, Hassi selvitti.