Keskustan Ala-Nissilä kritisoi kokoomuksen vaaliohjelman talous- ja veropolitiikkaa: ”Ei edistä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa”

”Ansiotuloverotuksen mittava keventäminen isoista tuloista ja haittaverotuksen lisääminen eivät ole oikeudenmukainen veropolitiikan linja”
Talous

Ei yhteiskuntaa voi rakentaa ilman kaikkien yhdenvertaista osallistumista. Nousuveden on nostettava kaikkia laivoja, keskustan kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä lausuu kannanotossaan.

– Verotusta on uudistettava kokonaisuutena seuraavalla hallituskaudella, mutta ei siten, että rannalle jää pienempiä veneitä, Ala-Nissilä jatkaa.

Keskustan talous- ja verotyöryhmien puheenjohtaja Ala-Nissilä kritisoi kokoomuksen vaaliohjelman talous- ja veropolitiikkaa. Kokoomuksen linjaukset eivät hänen mukaansa edistä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

– Ansiotuloverotuksen mittava keventäminen isoista tuloista ja haittaverotuksen lisääminen eivät ole oikeudenmukainen veropolitiikan linja. Yhteiskunnan hyvässä asemassa olevat ihmiset hyötyvät ehdotuksesta erityisesti ja pienituloiset kantavat esimerkiksi kiristyvistä kulutusveroista suhteellisesti suuremman vastuun.

Ala-Nissilän mukaan esimerkiksi kokoomuksen kaavailema kotitalouksien sähköveron korottaminen irtaantuu kansalaisten arkikokemuksesta.

– Kansalaisten kokemaan sähkölaskuahdinkoon vastataan oudolla esityksellä, joka nostaa entisestää sähkön hintaa. En kerta kaikkiaan voi hyväksyä tätä. Päättäjien pitäisi pikemminkin nyt tulla asiassa kansalaisia vastaan ja keventää sähköveroa varsinkin niillä alueilla, joissa hinta on noussut voimaikkaimmin siirtohintojen nousun vuoksi. Kokoomuksen esittämä sähköveron korotus iskee myös palvelualojen yrityksiin, Ala-Nissilä sanoo.

Ala-Nissilä pyytää kokoomusta myös kertomaan avoimesti, mitä yritystukia puolue on aikeissa karsia.

– Kokoomuksen paperissa on pelkkä yleisluontoinen kirjaus siitä, että yritystukia karsitaan 300 miljoonaa eurolla. Pitää laittaa laitettava tiskiin konkreettinen lista kaavailluista toimista. Ilman täsmällisempää esitystä, on riski, ettei kuitenkaan laitetakaan lisää TKI-toimintaan, vaan asia jää vallan vaiheeseen, toteaa Ala-Nissilä.

Keskustan tavoite on Ala-Nissilän mukaan, että Suomeen laaditaan osaamisen ja osallistamisen sopimus. Sopimus sisältäisi toimia, joilla on tarkoitus varmistaa osaamiseen perustuvan suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointi myös jatkossa.

– Keskustan mielestä veropohjaa on uudistettava kokonaisvaltaisesti huomioiden perusturvauudistus ja esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen toimeenpano.