Keskustalaiset lobbarirekisteristä: avoimuus hyvä – byrokratia paha

Näkemyksiään tyrkyttävien edunvalvojien vaikutusmahdollisuudet ovat pienet, sanovat kansanedustajat
Lobbaus

Keskustan kansanedustajissa on varauksellista kannatusta avoimelle rekisterille, joka kertoisi päätöksentekoon ulkopuolelta vaikuttavien tahojen tiedot.

Haastatellut kansanedustajat toteavat kuitenkin, että huutavaa tarvetta lobbausrekisterille ei ole ja ongelmana olisi rekisterin ylläpidon vaikeus.

Suomenmaa tavoitti haastatteluun Timo Kallin, Hannakaisa Heikkisen, Ulla Parviaisen ja itsekin lobbarina toimineen Pertti Hakasen.

Finanssialan Keskusliiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula ehdotti aiemmin tällä viikolla, että Suomeen tulisi saada lobbarirekisteri.

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Kalli kertoo, että lobbausta tapahtuu päivittäin.

– Tapaamiset pidetään työhuoneessa tai eduskunnan kahvilassa. Lisäksi tulee yhteydenottoja muilla tavoilla. Kaikkia tapaamispyyntöjä on mahdoton toteuttaa.

Yksittäisten asioiden edistäminen lobbaamalla on Kallin mukaan myös jokseenkin mahdotonta. Viime aikoina yritykset ovat liittyneet sähkötupakkaan.

– Sitä käsitteleviä sähköpostiviestejä tulee kymmenittäin päivässä. Niissä koitetaan vakuuttaa päättäjät, ettei sähkötupakkaa kiellettäisi.

Moraali kontrolloi, että pysytään oikealla tiellä.

Timo Kalli

Tapaamisissa on Kallin mukaan kyse vain tiedon tarjoamisesta.

– Lounaita on tullut syötyä, joskus on saatu karkkiakin. Mitään sellaista ei ole esiintynyt, jonka voisi kokea lahjonnan yritykseksi.

– Jokaisella on moraali, joka kontrolloi, että pysytään oikealla tiellä.

Lobbarirekisteriin Kalli suhtautuu myönteisesti.

– Siitä vaan! Se toisi monille tahoille kasvot. Sitä kautta voisi saada kontaktejakin moneen suuntaan. Täytäntöönpanosta on kuitenkin hyvä kuulla eri tahoja.

(Kuva: Jari Laukkanen)

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen kannattaa rekisteriä sillä ehdolla, ettei se maksaisi juuri mitään.

– Ei se ainakaan kaventaisi demokratiaa, jos kansalaiset näkisivät, minkälaiset tahot täällä vaikuttavat. Mutta ei rekisteriin isoja rahoja kannattaisi kohdentaa.

Heikkinen pitää lobbarirekisteriä hyvin hankalana järjestää.

– Tapaamisia on niin monentasoisia. Tavataan kahden kesken tai yhdessä erikokoisten ryhmien kanssa.

– Yritykset voisivat kiertää rekisteriä lähestymällä päättäjiä viestintätoimistojen kautta.

Näkee selvästi, että viestittely on jostakin masinoitu.

Hannakaisa Heikkinen

Heikkinen kuvaa suhdettaan lobbareihin pidättyväiseksi.

– Minulla on tiukka raja. Osallistun tapaamisiin, jotka väistämättä kestävät päivänvalon. Tapaamisissa ei ole tarjottu aamukahveja isompaa.

– Enimmäkseen tilaisuudet ovat sellaisia, joissa paikalla on jäseniä hallitus- ja oppositiopuolueista. Kahdenkin kesken olen tavannut vaikuttajia apteekkilain uudistusta tehtäessä.

Sähköpostiyhteydenottoja Heikkinen saa Kallin tavoin eniten tupakkalaista.

– Näkee selvästi, että viestittely on jostakin masinoitu. Viestien ominaispiirre on henkilökohtainen ja koskettava tarina siitä, kuinka sähkötupakka on pelastanut tupakoinnilta.

(Kuva: Jaakko Martikainen)

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK:n lobbarina itse aiemmin toiminut Pertti Hakanen on haastatelluista kaikkein nihkein lobbarirekisterille.

– Toiminta on tosi avointa jo nyt. Tulisiko vastaan se ääripää, että raportoidaan jo siitä, että juo jonkun kanssa kupin kahvia?

Hakanen epäilee, että rekisteröinti voisi karkoittaa tavalliset kansalaiset yhteydenottoineen. Järjestelmästä voisi tulla hänen mukaansa myös hyvin kankea.

– Totta kai olen valmis harkitsemaan sitä, mutta en näe, että nykymalli olisi hirveän huonoissa kantimissa.

Raportoidaanko siitä, että juo jonkun kanssa kupin kahvia?

Pertti Hakanen

Hakanen on MTK:n lobbarina olleessaan tapaillut eri toimijoita eduskunnassa.

– Tapaamiset ovat nopeita. On vaikea sanoa, vaikuttiko oma viesti kokonaisratkaisuun.

Hakasen mukaan yleinen mielikuva lobbauksesta on väärä. Oletetaan, että lobattava tulee riippuvaiseksi lobbaajalle.

– Ei lobbaaminen ole sitä, että yritetään saada samanmieliseksi. Kyse on tiedon tarjoamisesta.

– Kansanedustajana koen, että saan tietoa, mutta en velvoita itseäni menemään tarjotuilla askelmerkeillä.

(Kuva: Maria Seppälä)

Ensimmäistä kauttaan Arkadianmäen kulmia kuluttava Ulla Parviainen ei pidä lobbarirekisteriä tarpeellisena.

– Byrokratiaa on aiottu karsia. Olisiko tämä vastaan sitä periaatetta?

Uusi kansanedustaja ei ole kohdannut sinnikästä ja tietoista päätöksiin vaikuttamista.

– Voi olla, etten ehkä kuulu siihen sisäkehään, jonka mielipiteitä pidetään arvokkaina, Parvianen hymähtää.

Jos jotain muuta olen saanut, niin aamukahvit ja muistitikun.

Ulla Parviainen

Parvainen yhtyy muiden keskustalaisten kokemuksiin: tapaamisissa jaetaan vain informaatiota.

– Jos jotain muuta olen saanut, niin joskus aamukahvit ja muistitikun.

Näkemyksiään tarjonneista tahoista Parviainen nimeää päihdetyöyhdistys Ehyt ry:n. Yhdistys on ottanut kantaa alkoholilain uudistukseen.

– Niinkuin tiedonvälityksen kanssa yleensä, kriittinen tiedontarkastelu pitää olla vahvaa, hän kommentoi lobbareiden vaikuttavuutta.