Keskustalaiset haluavat madaltaa kynnystä lähteä mukaan puoluetoimintaan – Sitran Hyssälä: "Puolueet ovat tavalliselle kansalaiselle paras väylä vaikuttaa"

Puoluesihteeri Pirkkalaisen mielestä keskustan tulee olla vaikuttamisen kanava kaikille
Demokratia

On aivan ihmeellistä, että puolueet ovat itse eduskunnassa näivettäneet rahoitustaan. Nimenomaan puolueet ovat köyhän paras turva ja osallistumisen kanava kansalaisyhteiskunnassa, puoluetukia pitäisi mieluummin lisätä, ei vähentää! Sitran vanhempi neuvonantaja Liisa Hyssälä huudahtaa.

Entinen keskustan pitkäaikainen ministeri Hyssälä osallistui keskustan politiikka- ja toimintapäivillä Jyväskylässä lauantaina puolueen kansanvallan peruskorjaus-tilaisuuteen puolusihteeri Riikka Pirkkalaisen ja puoluevaltuuston puheenjohtaja Antti Kivelän kanssa.

– Keskustan pitää luoda kevyempiä osallistumisen väyliä. Jäsenäänestykset ovat hyvä keino sitouttaa jäsenistöä puolueen toimintaan ja niiden lisäämistä tulee pohtia. Samalla myös ei-jäsenille on luotava väyliä vaikuttaa keskustan kautta, puoluesihteeri Pirkkalainen visioi.

Pirkkalainen korostaa nopeuden merkitystä uudessa poliittisessa kulttuurissa.

– Sähköiset kyselyt, somen hyödyntäminen ja nopeasti päivänpoliittisten teemojen ympärille organisoidut pop up-tyyliset keskustelutilaisuudet ovat väylä päästä keskusteluun nopeasti mukaan ja kuunnella niitä tuntoja, joita kansalaisilla herää.

Puoluevaltuuston puheenjohtaja Kivelän mielestä sosiaalisen median keskustelukulttuurissa olisi paljon kehitettävää.

– Keskustalaisten on muutettava somekulttuuria omalla esimerkillään. Tilanteen tulee olla se, että aina siellä, missä keskustalainen liikkuu, siellä on matkassa myös kuunteleva ote, kunnioitus ja fiksu argumentointi. Me emme mene mukaan ravanheittoon ja selkään puukottamiseen.

Kivelä perää keskustan toimintaan erityisesti uuden jäsenen tai toiminnasta kiinnostuneen näkökulmaa.

– Uusiin ja erityisesti kaupunkilaisiin jäseniin on panostettava. On tärkeää, että uusi kiinnostunut kykenee hahmottamaan sen, mitä keskusta on. Järjestörakenteemme on moniportainen, mutta uudelle olisi yksinkertaisempaa etsiä tietoa vaikkapa Kuopion keskustaosastosta, kuin jonkin kaupunginosan paikallisosastosta, Kivelä arvioi.

Hyssälä haluaa rohkaista keskustaa ja koko Suomen puoluekenttää jatkamaan ja kehittämään työtä kansanvallan välineenä ja aatteellisina toimijoina.

– Suomessa puolueiden vahvuus on nimenomaan se, että ne ovat aatteellisia ja aatteisiin perustuvia järjestöjä. Se on hienoa, että puolueet uskovat aatteisiinsa. Rakenteellisia uudistuksia on toki tehtävä, ja paljonkin, mutta kansanvallan perustat ovat pääosin vahvalla pohjalla.

Keskustan demokratia- ja kansalaisyhteiskuntatyöryhmän valmistelema ohjelmapaperi julkaistiin viime viikon perjantaina. Ohjelma pyrkii luomaan linjoja uudenlaisille osallistumisen ja demokratian väylille kansalaisyhteiskunnassa.

– Esitämme, että keskusta valmistelee keskustelun eettiset ohjeet ensi kevään vaalisumaa varten. Kaikkien ehdokkaiden tulisi allekirjoittaa nuo pelisäännöt ja keskusta voi tällä tavalla omalla esimerkillään edistää kunnioittavaa keskustelukulttuuria, työryhmän puheenjohtaja Liisa Ansala sanoo.