Keskustaedustajat esittävät vapaavirkamieskokeilua: –¿Keskittämiskurssi käännettävä digitalisaation avulla

Keskittäminen

Eduskunnan keskustalaiset hallintovaliokunnan jäsenet kiittävät rehellisyydestä perjantaina julkistettua alueellistamisen koordinaatiotyöryhmän selvitystä valtion työpaikkakehityksestä.

Selvitys osoittaa, että valtion työpaikkoja on viimeisinä vuosina hävitetty erityisesti maakuntien toiseksi, kolmanneksi ja neljänneksi suurimmista kaupungeista.

– Kaikki maakunnat kärsivät, kun sinipunapuolueet vihreillä ryyditettynä pääsivät mellastamaan vapaasti hallituksessa viime vaalikaudella. Juha Sipilän keskustahallituksen vastuulla on nyt pelastaa mitä pelastettavissa on, Timo V. Korhonen, Elsi Katainen, Mikko Kärnä, Antti Kurvinen ja Juha Pylväs toteavat kannanotossaan.

Selvitysraportti antaa heidän mukaansa hyvän pohjan työlle keskittämiskehityksen pysäyttämiseksi.

– Keskittämiskurssi on käännettävissä, mutta siihen tarvitsemme myös hallituskumppaneidemme tukea.

Keskustan hallintovaliokuntaryhmä pitää tärkeänä, että julkisten palveluiden tuottamisessa otetaan nykyistä paremmin huomioon digitalisaation mukanaan tuomat mahdollisuudet.

– Keskittämisen sijasta digitalisaatiota on käytettävä hajautetun yhteiskunnan rakentamiseen, ryhmä vaatii.

– Tulevaisuudessa valtion rekrytoidessa työntekijöitä ministeriöihin ja asiantuntijatehtäviin, on työntekijöille annettava mahdollisuus valita oma sijoituspaikkansa.

Kansanedustajat korostavat, että työpisteitä on tarjolla koko maassa ja tietoliikenneyhteydet takaavat, että useat työt voidaan hoitaa mistäpäin Suomea tahansa.

He uskovat, että alhaisemmilla toimitilakustannuksilla on myös mahdollista saavuttaa säästöjä.

– Kaikki ihmiset eivät halua pakkautua suurimpiin kaupunkeihin ja ihminen on tuottavimmillaan sellaisessa ympäristössä, jonka hän kokee omakseen. Miksi emme antaisi kaikille tätä mahdollisuutta? kansanedustajat kysyvät.

Keskustalaiset esittävätkin, että asiassa käynnistetään välittömästi kokeilu jossain sektoriministeriöistä.

Myös keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmuni toivoo, että hallitus ottaa vakavasti maakuntien tilanteen.

– Jatkossa on vietävä käytäntöön raportin suositus siitä, että alueellistamista arvioidaan aluekehityksen kokonaisuuden näkökulmasta ja että erityisesti maakuntien kakkos- ja kolmoskaupunkien kehitykseen panostetaan, Kulmuni vaatii.

Myös hän viittaa palveluidensähköistymisen mahdollisuuksiin palveluien säilyttämiseksi maakuntakeskusten ulkopuolellakin.

– Vahvat seudut ovat hyvinvoivan maakunnan edellytys, Kulmuni sanoo.