Keskustaedustaja kaivauttaisi Kymijoen kanavan Saimaan kanavan korvaajaksi – suunnitelma hylättiin viimeksi vuonna 2002

Liikennepolitiikka

Keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen ehdottaa Kymijoen kanavan rakentamista jo käytännössä suljetun Saimaan kanavan tilalle.

Hoskonen huomautti eduskunnan tiistain istunnossa, että koska kukaan laivanvarustaja ei enää lähetä laivaansa Saimaan kanavaan, eikä lasteja vakuuteta, Kymijoen kanavan rakentaminen pitäisi ottaa vihdoin aidosti esille.

– On rakennettava Mäntyharjun kanava, jolla Päijänne ja Saimaa yhdistetään, ja Kymijoelle tehdään kanavointi niin, että päästään merelle kotimaan vesistöjä pitkin.

Hoskonen arvioi, että hankkeeseen saisi Euroopan unionin TEN-T-verkosta 30—50 prosenttia avustusta. Uusi kanava varmistaisi samalla Suomen metsäteollisuuden kilpailukyvyn.

– Nyt tämä Saimaan kanavan poismeno tuhoaa suomalaista metsäteollisuutta kolinalla joka päivä. Joka päivä menemme huonompaan tilanteeseen, Hoskonen valitteli.

Päijänteen ja Suomenlahden yhdistävää Kymijoen kanavaa on suunniteltu useaan otteeseen 1800-luvun alusta lähtien. Viimeksi suunnitelma hylättiin vuonna 2002.

Kanavasuunnitelmiin on liittynyt myös yhteys Suomenlahdelta Kymijokea pitkin Saimaalle suunnitellun Mäntyharjun kanavan kautta. Kanavasuunnitelmaan on kuulunut kahdeksan sulkua.

Ympäristöjärjestöt ovat vastustaneet voimakkaasti hanketta muun muassa Kymijoen pohjan vaarallisten ja potentiaalisia ympäristötuhoja aiheuttavien teollisuusmyrkkyjen vuoksi.

Vuonna 2002 Paavo Lipposen (sd.) toinen hallitus päätyi siihen, että kanava ei ole Suomen liikenne- ja viestintäministeriön laskelmien mukaan kannattava.